Rejestracja znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego to optymalny sposób zabezpieczenia biznesu. Świadomy przedsiębiorca nie ma co do tego wątpliwości. Pojawia się jednak pytanie, kiedy jest ten właściwy moment na wystąpienie z wnioskiem rejestrowym? Czy powinno to nastąpić przed wejściem na rynek z daną marką? A może lepiej poczekać, aż pozycja firmy będzie na tyle ugruntowana, że zacznie cieszyć się rozpoznawalnością? Wszystko zależy od okoliczności sprawy co tłumaczę w tym artykule.

Czy warto rejestrować nazwę i logo firmy?

Nie ma wątpliwości, że rejestracja znaku towarowego daje Ci najszerszy zakres ochrony spośród wszystkich dostępnych aktualnie rozwiązań prawnych.

Niezwykle ważnym dokumentem jest świadectwo ochronne, wydawane po szczęśliwym zakończeniu całego postępowania rejestrowego. Będzie ono niepodważalnym dowodem Twojego prawa własności do znaku. Od tej pory możesz swobodnie nim rozporządzać. Podlega ono również dziedziczeniu na zasadach ogólnych (wchodzi do masy spadkowej).

Nie oznacza to jednak, że każdy przedsiębiorca musi zastrzec nazwę i logo, którym się posługuje. Przy lokalnej działalności można poprzestać na podstawowej ochronie jaką zapewniają przepisy bez formalnej rejestracji.

Zobacz również:

Kiedy zarejestrować swój znak towarowy?

Z decyzją o zastrzeżeniu znaku towarowego nie warto zwlekać. Niezarejestrowane oznaczenia są w polu zainteresowania oszustów, którzy mogą ukraść Twoją markę. Szczególnie atrakcyjne dla złodziei są te, które zyskały już rozpoznawalność na rynku. Rejestrują oni wtedy takie znaki towarowe na siebie, a następnie wysyłają „ofertę nie do odrzucenia” za sprzedaż tych praw.

W postępowaniu rejestrowym obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Urzędnik nie jest w stanie także poznać intencji wnioskodawcy. Jeśli Twój konkurent lub były wspólnik jako pierwszy wystąpi z wnioskiem, to właśnie jemu będą przysługiwać wyłączne prawa do posługiwania się znakiem towarowym. Nie ma znaczenia, że do tej pory Ty go używałeś. Na drodze spornej możesz dopiero próbować unieważnić takie prawo. Nastaw się jednak na wieloletnią batalię.

Rejestracja znaku towarowego w chwili wejścia na rynek z marką

Istnieje grupa przedsiębiorców, którzy świadomie i niezwykle rozsądnie podchodzą do kwestii zabezpieczenia swojego biznesu. Przeważnie decydują się oni na zastrzeżenie znaku towarowego, już w chwili wejścia z marką na rynek.

Czy jest to dobry moment na rejestrację? Praktyka pokazuje, że czasami może to być za wcześnie. Pierwsze dwa lata prowadzenia nowego biznesu bywają decydujące o losach całej firmy. Może okazać się, że postanowisz zmienić zakres działalności lub całkowicie wycofać się z rynku. Jeśli jesteś na początku swojej przygody z prowadzeniem własnego biznesu, to dobry czas na konsultacje z rzecznikiem patentowym. Wybierze on dla Ciebie odpowiednią strategię ochronną i przyjrzy się oznaczeniu, pod którym chcesz działać.

W ten sposób ograniczysz ryzyko naruszenia cudzych praw, na skutek posługiwania się znakiem, który jest już używany przez kogoś innego. Z drugiej strony lepiej zastrzec znak towarowy rok za wcześnie niż kilka dni za późno.

Duże przedsiębiorstwo wymaga przyszłościowych rozwiązań

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku dużych firm, obejmujących często swym zasięgiem nawet kilka marek.

W tym przypadku warto pomyśleć o zastrzeżeniu oznaczeń wykorzystywanych do celów komercyjnych jeszcze przed rozpoczęciem działań marketingowych. Rejestracja powinna więc nastąpić, zanim informacja o nowej marce trafi do mediów. Dzięki temu unikniemy ryzyka, że konkurent zgłosi naszą markę na siebie.

Kto może wystąpić z wnioskiem rejestrowym?

Procedura rejestrowa jest wszczynana na wniosek zainteresowanego. Zgłoszenie może być dokonane zarówno na firmę, jak i osobę fizyczną nieprowadzącą działalności.

Możesz więc z nim wystąpić, nawet jeśli jeszcze nie prowadzisz własnego biznesu. W tym przypadku masz jednak 5 lat na rozpoczęcie komercyjnego używania oznaczenia, którego dotyczy wniosek. Jeśli tego nie uczynisz we wskazanym okresie, konkurencja może wystąpić z wnioskiem o wygaszenie udzielonej Ci ochrony. Pamiętaj, że w ten sposób blokujesz rynek.

Procedura rejestrowa nie jest czystą formalnością

Złożenie wniosku rejestrowego nie jest równoznaczne z tym, że Urząd Patentowy przyzna Ci prawo ochronne. W toku postępowania mogą wystąpić przeszkody, które uniemożliwią uzyskanie świadectwa ochronnego. Nie tak łatwo je wykryć na etapie składnia wniosku.

To, czy Twój znak nadaje się do komercyjnego odróżniania towarów lub usług od tych oferowanych przez konkurencję, oceni urzędnik. Zdolności odróżniającej nie mają m.in. oznaczenia opisowe, czyli takie, które wprost wskazują na rodzaj oferowanych przez Ciebie produktów. Z odmową rejestracji spotkają się także znaki takie same lub podobne do tych, które zostały zastrzeżone wcześniej przez kogoś innego.

Podobieństwo również jest sprawą dyskusyjną. Dlatego zanim wystąpisz z wnioskiem rejestrowym, skorzystaj z pomocy rzecznika patentowego. Uprzednia analiza prawna Twojej marki pozwoli zminimalizować ryzyko wydania decyzji odmownej przez Urząd Patentowy.

Czy analiza prawna marki jest niezbędna?

Samodzielna ocena czy nie ma już znaków kolizyjnie podobnych do Twojego jest trudna. Żaden przepis prawny nie wskazuje wprost, jak to podobieństwo należy interpretować. Analiza wyników wyszukiwania w narzędziach Google to zdecydowanie za mało.

Takie badanie wymaga fachowej wiedzy, znajomości reguł kolizyjnych wypracowanych przez orzecznictwo na przestrzeni lat i bogatego doświadczenia w tym obszarze. Dlatego też najlepiej skonsultować swój przypadek z rzecznikiem patentowym, który pomoże Ci ocenić Twoje szanse na skuteczną rejestrację. Gdy zajdzie taka potrzeba, udzieli Ci wskazówek, w jaki sposób dopasować oznaczenie do wymogów rejestracyjnych. Zbyt pochopna decyzja o złożeniu wniosku rejestrowego, może przynieść Ci więcej szkody niż pożytku.

Czy muszę decydować się na rejestrację?

Rejestracja znaku towarowego to najlepszy sposób na to, byś stał się jego pełnoprawnym właścicielem. Świadectwo rejestrowe pozwoli Ci rozporządzać znakiem na wypadek Twojej śmierci, a także będzie deską ratunku w razie tarapatów finansowych.

Zarejestrowany znak towarowy to najcenniejsze aktywo firmy. Jego sprzedaż lub udzielenie licencji na użytkowanie, da Ci spory zastrzyk gotówki. Nie zawsze jednak rejestracja znaku towarowego jest konieczna. Wszystko zależy od tego, co chcesz osiągnąć. Przy mikro działalności w postaci lokalnego ważywniaczka, można sobie ten proces odpuścić. Tutaj wystarczające będą przepisy chroniące markę bez rejestracji. Co innego oczywiście firma działająca globalnie.

Rejestracja znaku towarowego to optymalne rozwiązanie ochronne dedykowane dla dużych firm oraz przedsiębiorców, którzy mają pomysł jak zarabiać na marce. W przypadku lokalnych biznesów zastrzeżenie znaku towarowego nie jest niezbędne. Niezależnie od tego, jak daleko sięga zakres Twojej działalności, warto przeprowadzić analizę prawną marki. Dzięki niej będziesz mógł prowadzić biznes bez obaw, że naruszasz cudze prawa.

znak towarowy