transport

Głównym zadaniem agenta celnego jest weryfikacja legalności międzynarodowych transakcji handlowych. Rola osób zatrudnionych w tym zawodzie nie ogranicza się jednak wyłącznie do sprawdzania dokumentów związanych z transakcją. Co jeszcze należy do obowiązków agenta celnego, ile zarabia osoba pracująca w tym zawodzie i jak można rozpocząć karierę w tej branży?

Czym zajmuje się agent celny i jakie są jego obowiązki?

Agenci celni weryfikują dokumenty dostarczane przez przedsiębiorców, sprawdzają przewożony towar (zarówno pod kątem legalności jak i zabezpieczenia) oraz kontrolują kwestie związane z opłatami celnymi, podatkami od towarów i usług w obrocie zagranicznym czy podatkiem akcyzowym. Nierzadko agenci celni pełnią też rolę konsultanta w zakresie uwarunkowań prawnych i procedur, które regulują międzynarodowy obrót towarami.

Wiele osób nadal myli jednak agentów celnych z celnikami; tymczasem agent celny jest kimś w rodzaju pośrednika między przedsiębiorcą a służbami celnymi, dbającym o interesy firmy i chroniący ją przed niedopełnieniem formalności związanych z obrotem międzynarodowym.

Błędnie przyjmuje się też, że agenci celni pracują jedynie w placówkach i oddziałach na granicy państwa. Często agenci zatrudniani są np. przez firmy kurierskie, transportowe i logistyczne.

Ile zarabia agent celny?

Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mediana zarobków agentów celnych oscyluje w okolicy 6090 zł brutto. Jednocześnie aż 25 proc. osób zatrudnionych w tym zawodzie zarabia więcej niż 7090 zł brutto miesięcznie. Na wysokość wynagrodzenia agenta celnego wpływa zarówno miejsce zatrudnienia (inaczej będzie zarabiać agent pracujący w niewielkiej firmie logistycznej, a inaczej – w międzynarodowym przedsiębiorstwie transportowym), lokalizacja zakładu pracy, a także – posiadane doświadczenie. Agenci celni mogą również założyć własną działalność.

Agent celny – kurs

Jak zostać agentem celnym? Jakiś czas temu zawód agenta celnego został deregulowany, co oznacza, że nie trzeba już zdawać państwowego egzaminu, by móc rozpocząć pracę na tym stanowisku. Konieczne jest jednak posiadanie odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji umożliwiających wykonywanie tego zawodu. Można je zdobyć podczas nauki w Żaku w ramach kursu Agent celny (więcej o kierunku można przeczytać na https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/ksztalcenie-jednoroczne/agent-celny). Uczestnicy poznają podstawy logistyki, transportu międzynarodowego i spedycji. Przede wszystkim jednak zdobywają wiedzę niezbędną do realizacji zadań związanych z obsługą celną i spedycyjną przedsiębiorstw – zarówno w ramach wymiany handlowej w krajach UE jak i z państwami trzecimi. Absolwenci są zatem przygotowani do podjęcia pracy w firmach logistycznych, transportowych, kurierskich, ale też – w administracji państwowej, terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych czy agencjach obsługi portów rzecznych i morskich.

Artykuł sponsorowany.