Co to jest podatek dochodowy od osób fizycznych i jakie są obowiązki przedsiębiorcy w tym zakresie

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem, który pobierany jest od dochodów osób fizycznych w Polsce. Każdy przedsiębiorca, który osiąga dochody powyżej określonej kwoty, jest zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od swoich dochodów. W tym artykule omówimy, czym jest podatek dochodowy od osób fizycznych oraz jakie są obowiązki przedsiębiorcy w tym zakresie.

Rodzaje podatków dochodowych od osób fizycznych

W Polsce istnieją dwa rodzaje podatków dochodowych od osób fizycznych:

  • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  • podatek od spadków i darowizn (POD)

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest pobierany od dochodów, które zostały osiągnięte przez osoby fizyczne. Podatek od spadków i darowizn jest pobierany od wartości otrzymanych w drodze spadku lub darowizny.

Kto jest zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zgodnie z polskim prawem, każdy przedsiębiorca, który osiąga dochody powyżej określonej kwoty, jest zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od swoich dochodów. Kwota ta jest określana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i jest zmieniana co roku. W 2021 roku wynosi ona 85 528 zł.

Oprócz przedsiębiorców, którzy osiągają dochody powyżej tej kwoty, podatek dochodowy od osób fizycznych muszą odprowadzać także osoby pracujące na umowę o pracę oraz osoby zatrudnione na innej podstawie, jeśli ich dochód przekracza kwotę wolną od podatku.

Zasady obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych oblicza się na podstawie skali podatkowej. Skala ta jest progresywna i zależy od wysokości osiąganego dochodu. Im wyższy dochód, tym wyższy procent podatku.

Na 2021 rok obowiązuje następująca skala podatkowa:

  • do 85 528 zł – 17%
  • powyżej 85 528 zł – 32%

Przykładowo, jeśli przedsiębiorca osiągnął w roku podatkowym dochód w wysokości 100 000 zł, to jego podatek dochodowy wyniesie:

  • od pierwszych 85 528 zł: 85 528 x 17% = 14 535,36 zł
  • od pozostałych 14 472 zł: 14 472 x 32% = 4 633,44 zł Razem: 14 535,36 zł + 4 633,44 zł = 19 168,80 zł

Terminy płatności podatku dochodowego od osób fizycznych

Przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne zobowiązane do odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych muszą wpłacać podatek do urzędu skarbowego na bieżąco. W przypadku przedsiębiorców terminy płatności podatku dochodowego wyznacza urząd skarbowy, zazwyczaj co miesiąc lub kwartał.

Osoby fizyczne zobowiązane do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, muszą złożyć deklarację PIT-36 lub PIT-37 do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym.

Deklaracja podatkowa – jak ją wypełnić?

Deklaracja podatkowa jest dokumentem, który przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne zobowiązane do odprowadzania podatku dochodowego muszą wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym. W deklaracji należy podać swoje dochody oraz odliczenia, które przysługują.

Deklarację podatkową można wypełnić elektronicznie, za pomocą programów udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. Można także złożyć ją w formie papierowej. W przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą księgi rachunkowe, deklaracja podatkowa musi być składana w formie elektronicznej.

Wypełniając deklarację podatkową, należy zwrócić uwagę na wiele szczegółów, takich jak:

  • poprawne wyliczenie wysokości dochodu
  • uwzględnienie odliczeń, do których przedsiębiorca lub osoba fizyczna ma prawo
  • poprawne uzupełnienie informacji o źródłach dochodu

Kary za brak opłacenia lub opóźnienie w opłaceniu podatku dochodowego od osób fizycznych

Brak opłacenia lub opóźnienie w opłaceniu podatku dochodowego od osób fizycznych grozi karą finansową. Kary te są określane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli przedsiębiorca nie zapłacił podatku dochodowego w terminie, może otrzymać karę odsetkową w wysokości 14% w skali roku. Ponadto, jeśli zaległości podatkowe przekroczą określoną kwotę, przedsiębiorca może zostać objęty egzekucją komorniczą.

Jak uniknąć kar za brak opłacenia lub opóźnienie w opłaceniu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Aby uniknąć kar za brak opłacenia lub opóźnienie w opłaceniu podatku dochodowego od osób fizycznych, przedsiębiorcy i osoby fizyczne powinny na bieżąco monitorować swoje dochody oraz terminy płatności podatku.

Warto również skorzystać z pomocy doradców podatkowych, którzy pomogą wypełnić deklarację podatkową oraz przypomną o terminach płatności podatku.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Czy każdy przedsiębiorca musi odprowadzać podatek dochodowy od osób fizycznych?

Tak, każdy przedsiębiorca, który osiąga dochody powyżej określonej kwoty, jest zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od swoich dochodów.

2. Jak oblicza siępodatek dochodowy od osób fizycznych?

Podatek dochodowy od osób fizycznych oblicza się na podstawie skali podatkowej, która jest progresywna i zależy od wysokości osiąganego dochodu.

3. Kiedy należy złożyć deklarację podatkową?

Osoby fizyczne zobowiązane do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych muszą złożyć deklarację PIT-36 lub PIT-37 do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym.

4. Jakie są konsekwencje braku opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

Brak opłacenia lub opóźnienie w opłaceniu podatku dochodowego od osób fizycznych grozi karą finansową, która jest określana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. Czy można uniknąć kar za brak opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

Tak, aby uniknąć kar za brak opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, przedsiębiorcy i osoby fizyczne powinny na bieżąco monitorować swoje dochody oraz terminy płatności podatku, a także skorzystać z pomocy doradców podatkowych.

Podsumowanie

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest jednym z najważniejszych podatków pobieranych w Polsce. Każdy przedsiębiorca oraz osoba fizyczna, która osiąga dochody powyżej określonej kwoty, jest zobowiązana do odprowadzenia tego podatku. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obejmują regularne płacenie podatku, składanie deklaracji podatkowej oraz monitorowanie terminów płatności. W przypadku nieodprowadzenia podatku w terminie, grożą kary finansowe oraz egzekucja komornicza. Aby uniknąć kar za brak opłacenia lub opóźnienie w opłaceniu podatku dochodowego od osób fizycznych, warto na bieżąco monitorować swoje dochody oraz terminy płatności, a także skorzystać z pomocy doradców podatkowych.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://www.simplylife.pl/