Czy warto zainwestować w studia MBA

W wielu wypadkach najlepsza inwestycja to ta we własny rozwój, dlatego rośnie popularność wszelkiego rodzaju kursów, szkoleń i certyfikowanych warsztatów. Wiele osób rozważa studia podyplomowe MBA, choć ich koszt jest znacznie wyższy. Z tego względu warto zastanowić się, czy taka inwestycja w ogóle jest opłacalna i jakie korzyści faktycznie przynosi uczestnictwo w programie MBA.

Studia MBA: możliwość zasiadania w radzie nadzorczej i szybszy awans

Jedną z ogromnych zalet ukończenia studiów MBA jest możliwość zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zgodnie z przepisami, aby móc być członkiem rady, należy spełnić szereg odpowiednich warunków. Jeden z nich dotyczy wykształcenia. Nie wystarczą ukończone studia, kandydat musi posiadać albo stopień doktora nauk ekonomicznych, prawnych czy technicznych, albo mieć odpowiedni tytuł zawodowy (np. radcy prawnego, doradcy inwestycyjnego) lub odpowiedni certyfikat (np. ACCA, CFA, CIIA). Aby spełnić warunek dotyczący wykształcenia, wystarczy również tytuł Master of Business Administration.

Możliwość zasiadania w radzie nadzorczej to zresztą nie wszystko. Absolwenci MBA mają dużą szansę na awans lub zmianę pracy. Pracodawcy wciąż doceniają dyplom MBA, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, jakie umiejętności i wiedzę posiadają absolwenci programu.

Program Master of Business Administration: szansa na rozwój firmy

Część osób rozważających studia MBA myśli o założeniu własnego biznesu lub już prowadzi firmę. Uczestnictwo w programie może być dla nich szansą na rozwój własnych projektów. Na studiach usystematyzują i uzupełnią wiedzę z zakresu zarządzania, finansów, HR, prawa czy marketingu, a to na pewno przyda im się w prowadzeniu własnej firmy. Dodatkowo uczestnictwo w programie umożliwi im wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami i zyskanie cennego know-how. Do programu MBA mogą aplikować wyłącznie osoby, które mają nie tylko wykształcenie wyższe (czyli ukończone co najmniej studia I stopnia), ale też doświadczenie zawodowe. Uczestnicy programu dowiadują się dzięki temu, jak menedżerowie z innych branż radzą sobie z problemami, kryzysami w firmie czy jakie metody i techniki zarządzania uważają za najbardziej efektywne.

Warto też podkreślić, że w rozwoju własnej firmy pomoże również zbudowanie sieci kontaktów biznesowych. Networking to kolejna zaleta studiów MBA.

Uczestnictwo w wyjazdach studyjnych i dyplom zagranicznej uczelni

W szeroko pojętym rozwoju – zarówno własnym jak i zawodowym – pomoże też uczestnictwo w programie MBA przygotowanym we współpracy z zagraniczną uczelnią. Część programów MBA prowadzonych m.in. przez uczelnie z Grupy WSB jest opracowywana razem z innymi szkołami wyższymi – Franklin University, University of Northampton czy Peregrine Leadership Institute. Absolwenci programu MBA otrzymują dyplom zagranicznej uczelni, a w trakcie trwania studiów mogą brać udział w wyjazdach organizowanych we współpracy z partnerem WSB. Oprócz tego uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez zagranicznych wykładowców. O studiach MBA w Wyższych Szkołach Bankowych można przeczytać więcej na https://www.studiamba.wsb.pl/korzysci-dla-ciebie.

Studia MBA można zatem potraktować jako świetną inwestycję – w rozwój swoich umiejętności, poszerzenie wiedzy, zdobycie know-how czy rozbudowę sieci kontaktów biznesowych. To z kolei pomoże w zdobyciu awansu, lepiej płatnej pracy, założeniu i rozwoju swojego biznesu czy nawet w znalezieniu się w radzie nadzorczej jednej ze spółek Skarbu Państwa.

Artykuł sponsorowany.