Studia MBA Management 4.0 online z zakresu transformacji cyfrowej

Cyfrowa transformacja jest już doskonale widoczna nie tylko w życiu codziennym milionów Polaków, ale też – w funkcjonowaniu tysięcy biznesów. Do nowej rzeczywistości muszą przystosować się zarówno szeregowi pracownicy, jak i menedżerowie, którzy powinni posiadać umiejętności pozwalające na zarządzanie zespołami i projektami z uwzględnieniem cyfrowych, innowacyjnych rozwiązań. W rozwinięciu kompetencji w tym obszarze mogą pomóc studia MBA Management 4.0.

Studia MBA Management 4.0 w formule online

Świat biznesu powinien nadążać za zmianami. Największą z nich, w ostatnich latach, jest bez wątpienia transformacja cyfrowa. Coraz więcej czynności wykonuje się elektronicznie – i mowa nie tylko o zakupach czy komunikacji, ale też finansach, sprawach urzędowych, pracy czy nauce. Przedsiębiorstwa muszą uwzględniać w swojej strategii preferencje klientów i własnych pracowników co do funkcjonowania w świecie online. Transformację cyfrową wymusza również niejednokrotnie konkurencja.

Aby jednak firma mogła aktywnie podążać za cyfrowymi trendami, powinna mieć menedżerów, którzy doskonale się w nich orientują i wiedzą, jak zbudować przewagę konkurencyjną z wykorzystaniem koncepcji cyfrowej transformacji. Dobrze też, by były to osoby wiedzące jak pracować z zespołem rozproszonym i w wirtualnym środowisku. Taki model pracy jest coraz powszechniejszy, a zarządzanie zespołami i projektami wymaga wtedy nieco innych kompetencji niż w sytuacji, gdy pracownicy wykonują swoje obowiązki w stacjonarnym biurze.

Początkujący menedżerowie lub kierownicy, którzy do tej pory nie mieli okazji podążać w pracy za cyfrowymi trendami, mogą rozważyć uczestnictwo w programie MBA Management 4.0. Studia proponowane przez Uniwersytet WSB Merito prowadzone są w formule online – co umożliwia uczestnictwo w zajęciach bez względu na miejsce zamieszkania.

Rozwój umiejętności związanych z cyfrowymi innowacjami

Co zyskają uczestnicy programu MBA Management 4.0? Dowiedzą się m.in., jak wykorzystywać zaawansowane technologie w organizacji, poznają zastosowanie sztucznej inteligencji w świecie biznesu oraz cyfrowe rozwiązania wspomagające analizę np. customer journey, a także dowiedzą się więcej o machine learningu czy automatyzacji. Oprócz tego uczestnicy programu rozwiną kompetencje istotne w pracy menedżera – takie jak zarządzanie zespołem, projektami czy efektywna komunikacja z pracownikami. O charakterystyce programu MBA Management 4.0 w formule online można przeczytać więcej na https://studiamba.merito.pl/oferta-studiow/torun/korzysci-0.

Atutem studiów MBA jest też z pewnością networking. Uczestnicy mają szansę poznać know-how innych menedżerów, wymienić się doświadczeniami zawodowymi oraz poszerzyć listę kontaktów biznesowych. Warto też wspomnieć, że absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Korzyści z uczestnictwa w programie jest zatem sporo.

Reklama.