Faktoring online

Brak płynności finansowej może być początkiem końca firmy, a jedną z przyczyn tego stanu rzeczy są opóźnienia w spłacie wystawionych faktur. Sprzedaż handlowa często wiąże się z terminami płatności, które dają klientom kilka miesięcy na zapłacenie faktury. Takie warunki mogą prowadzić do problemów z przepływem gotówki dla firmy, która potrzebuje tej płynności, aby nadal pokrywać stałe i zmienne wydatki, takie jak płace, czynsze czy dostawcy. Efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi musi zapewnić wypłacalność przedsiębiorstwa poprzez skorygowanie tych problemów. W tym sensie faktoring online jest rozwiązaniem, po które sięga wiele firm, aby poprawić swoją płynność finansową.

Co to jest faktoring online?

Faktoring przez Internet polega na zaliczkowej zapłacie faktur przez podmiot finansowy (faktora) na rzecz wnioskującej firmy (faktoranta). Za pomocą tego narzędzia firma otrzymuje kwotę zapłaty za swoje faktury z góry, a podmiot finansowy (faktor), nabywa prawo do pobierania należności od swoich klientów.

Jest to zatem mechanizm finansowania krótkoterminowego, który zapewnia natychmiastowy zastrzyk płynności. Sprawdza się w branżach, w których faktury z odroczonym terminem płatności są na porządku dziennym – czyli np. w budownictwie lub transporcie. Ta alternatywa finansowania oznacza jednak zmniejszenie marży zysku, ponieważ pociąga za sobą koszty w postaci odsetek i opłat dla przedsiębiorstwa. Limit finansowania to zazwyczaj 300 lub 500 tys. złotych.

Aby w pełni zrozumieć ten oparty na kredycie instrument finansowy, musimy przeanalizować zarówno korzyści, jak i koszty oraz wady faktoringu dla organizacji. Najpierw jednak przyjrzyjmy się różnym rodzajom faktoringu, z których firmy mogą wybierać w zależności od umowy, jaką podpisują z instytucjami finansowymi. Zazwyczaj finansowanie jest udzielane na 90 dni.

Ranking firm faktoringowych 2022 znajdą Państwo pod poniższym adresem: www.darmopozyczka.pl/faktoring-online-pelny-niepelny-oferty.

Rodzaje faktoringu

Rodzaje faktoringu – jaki wybrać?

Po przeniesieniu przez firmę praw do inkasa swoich faktur, to podmiot finansowy będzie zajmował się zarządzaniem inkasem w stosunku do swoich klientów, zgodnie z ustalonym rodzajem faktoringu. Podkreślamy te najbardziej istotne.

1. Kto bierze na siebie ryzyko braku zapłaty?

Faktoring bez regresu: gdy podmiot finansowy bierze na siebie ryzyko braku zapłaty za fakturę.
Faktoring z regresem: firma faktoringowa ponosi odpowiedzialność za ryzyko niewypłacalności swoich klientów.

2. Gdzie znajdują się klienci firmy?

Faktoring krajowy: wszyscy klienci są zlokalizowani na terenie kraju i jest im udzielanych dostęp do środków w złotówkach.

Faktoring eksportowy lub importowy: w tych przypadkach klienci mogą znajdować się w różnych krajach.

3. Faktoring cichy, bez notyfikacji lub tajny.

Kiedy firma nie chce, aby jej klienci wiedzieli, że uciekła się do tego typu instrumentu finansowania nazywamy go faktoringiem cichym.
Krótko mówiąc, faktoring to szybki zastrzyk gotówki, który przekłada się na natychmiastową poprawę płynności finansowej. Ale jak każdy instrument finansowy ma on swoje wady i zalety.

Czy faktoring jest efektywnym instrumentem płynnościowym?

Faktoring online polega na cesji należności od klientów na rzecz firmy faktoringowej, dzięki czemu sprzedaż krótkoterminowa zostaje zamieniona na sprzedaż gotówkową. Instytucja finansowa lub faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności posiadacza (w przypadku faktoringu bez regresu) i jest odpowiedzialna za rozliczanie faktur i ich windykację. Ponadto podmioty te oferują inne usługi o wartości dodanej, takie jak doradztwo handlowe i badania wypłacalności swoich klientów. Jak można się spodziewać, wszystkie te korzyści będą miały również wpływ na firmę w postaci odsetek i prowizji.

Korzyści z faktoringu online dla firmy

Faktoring przez Internet oferuje szereg korzyści w porównaniu z innymi rodzajami finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji. Oczywistą korzyścią jest to, że mogą poprawić przepływy pieniężne, ale nie jest to jedyna korzyść. Dokonujemy ich przeglądu.

  1. Zastrzyk natychmiastowej płynności jako alternatywna forma finansowania bez zbędnych formalności, które występują np. w przypadku kredytu obrotowego.
  2. Gwarantowana windykacja należności od klientów.
  3. Optymalizacja zarządzania zbiorami i oszczędność czasu. Księgowość jest uproszczona, a firma ma tylko jednego klienta z płatnością gotówkową.
  4. Raporty o niewypłacalności i rating kredytowy klienta.

Koszty związane z faktoringiem

Faktoring, jako instrument finansowy, wiąże się z kosztami dla przedsiębiorstw, które różnią się w zależności od zdolności kredytowej odbiorców, wielkości faktur i kwot do odzyskania. Główne koszty to:

  1. Odsetki: stopa procentowa jest stosowana w odniesieniu do wypłaconego kapitału, w zależności od okresu finansowania.
  2. Prowizje: podmiot lub faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności i jest odpowiedzialny za zarządzanie fakturami i ich ściąganie w zamian za prowizję od kwoty.

Jakie wady ma finansowanie faktur?

Choć faktoring online niesie ze sobą oczywiste korzyści dla firm, nie można pominąć faktu, że jeśli mechanizm ten nie jest wykorzystywany strategicznie, może pociągać za sobą wyraźne niekorzyści dla przedsiębiorstwa. Należą do nich następujące elementy:

  1. Wysokie koszty finansowe w porównaniu z innymi mechanizmami finansowania kapitału obrotowego.
  2. Instytucja finansowa może odmówić przyjęcia niektórych faktur lub dokumentów płatniczych obarczonych nadmiernym ryzykiem.
  3. Klienci są narażeni na ocenę zdolności kredytowej przez faktora i mogą stosować klauzule umowne odmawiające cesji kredytów.
  4. Transakcje długoterminowe dłuższe niż 180 dni nie podlegają faktoringowi.

Faktoring oferuje istotne korzyści dla przedsiębiorstwa poprzez poprawę jego zdolności finansowej i zasilenie w płynność finansową. Zanim jednak przystąpimy do kontraktowania faktoringu, musimy ocenić, jak jego wysokie koszty ekonomiczne wpłyną na rentowność handlową. Musimy również rozważyć jego reperkusje dla naszych relacji z klientami. Warto też korzystać z usług firm, które należą do Polskiego Związku Faktorów. Jeżeli chcesz porównać faktoring z ofertami kredytów i pożyczek dla firm, możesz zapoznać się z ofertami z www.darmopozyczka.pl/kredyty-dla-firm-pozyczki.