Kupno lokalu z rynku wtórnego

Przestrzeń lokalowa zmienia się w naszym kraju z roku na rok. Przybywa nowych inwestycji deweloperskich, które potrafią wykwitać w niemal każdym dostępnym miejscu. Ponadto, dużą popularnością cieszy się zakup mieszkania z drugiej ręki, czyli od prywatnego właściciela. W obu wypadkach, dokonanie zakupu oraz sfinalizowanie umowy następuje dopiero po dopełnieniu wszelkich wymaganych formalności. Poniżej udzielamy porad związanych z ich załatwieniem. Dowiesz się jakie są najważniejsze „formalne obowiązki”, z których wywiązać się musi każdy przyszły właściciel lokalu. 

Zakup lokalu a formalności związane z kredytem

Większość transakcji zakupowych dotyczących lokali odbywa się za pomocą środków udzielonych w formie kredytu. Kredyty mieszkaniowe są chętnie wybierane przez osoby młode jak i starsze, które pragną zainwestować swoje oszczędności w zakup mieszkania. By sfinalizować umowę kredytową, potrzebne będzie dysponowanie takimi dokumentami, jak: potwierdzenie tożsamości właściciela lokalu (akt notarialny), numer przypisanej do danego lokalu księgi wieczystej (o ile została ona założona), zaświadczenie i uiszczeniu wszystkich opłat związanych z mediami i czynszami, zaświadczenie o braku meldunku w danym lokalu oraz zaświadczenie od podmiotu finansowego o udzieleniu kredytu na kupno danego lokalu. 

Choć lista ta może się wydawać długa i trudna do skompletowania, to jednak w rzeczywistości sprawa nie wygląda aż tak źle. Niektóre z wymienionych dokumen tów możesz uzyskać od tych samych instytucji, za jednym zamachem. Rejestr ksiąg wieczystych jest natomiast dostępny online, a odnalezienie odpowiedniego wpisu nie jest zadaniem wyczerpującym ani czasochłonnym. Obecnie, wszystkie nowe księgi wieczyste są zakładane w formie elektronicznej, a papierowe odpowiedniki starych ksiąg są systematycznie zdigitalizowane i wprowadzanie do rejestru komputerowego. 

Formalności związane z kupnem mieszkania 

Sfinalizowanie umowy zakupu lokalu również wymaga dopełnienia kilku prostych formalności. Istotne jest spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, który zawierał będzie szereg ważnych informacji. Powinien obejmować między innymi stan liczników w dniu przekazania lokalu, co pozwoli Ci zabezpieczyć się przed płaceniem należności za poprzedniego lokatora. Protokół powinien też określać jakie jest umeblowane lokalu, jakie sprzęty się w nim znajdują oraz czy zostają oddane do użytku nowego właściciela. 

Warto też dokonać przepisania liczników na siebie oraz poinformować spółdzielnię mieszkaniową o zmianie właściciela danego lokalu. Pracownicy spółdzielni powinni też określić wysokość opłat stałych, jakie będziesz musiał uiszczać za korzystanie z lokalu. Najczęściej, obejmują one czynsz oraz opłaty za wywóz śmieci. Ich wysokość jest wyliczana na podstawie ilości osób, które będą na stałe użytkować dany lokal. Osoby kupujące mieszkanie powinny również złożyć specjalną deklarację podatkową w odpowiedniej jednostce urzędu miasta. Zaleca się dokonać tego w ciągu 14 dni od momentu podpisania aktu notarialnego.