Leasing pracowniczy a Kodeks Pracy

Leasing pracowniczy polega na wypożyczeniu pracowników innej firmie. Oczywiście takie działania są w Polsce legalne, a odpowiednie przepisy są zawarte w Kodeksie Pracy. Co musisz wiedzieć o takiej formie pozyskiwania pracowników ? Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Leasing pracowniczy a Kodeks Pracy

Pracownicy leasingowi, choć bardzo popularni w USA i krajach Europy Zachodniej, w Polsce są już spotykani coraz częściej. Z tego powodu pracodawcy nieraz mają problem z poprawnym odniesieniem się do kwestii prawnych lub sceptycznie podchodzą do proponowanych im rozwiązań.

Na co trzeba tu zwrócić szczególną uwagę? Przede wszystkim, sprawdźmy, jak jest on umocowany w Kodeksie Pracy oraz jak wygląda usługa leasingu pracowniczego. Właściwe odniesienie stanowi art. 174 § 1, poświęcony zasadom udzielania urlopu bezpłatnego. Na jego mocy pracodawca może udzielić pracownikowi bezpłatnego urlopu na czas wykonywania obowiązków u innego pracodawcy. Dany pracownik w czasie przebywania na bezpłatnym urlopie u swojego stałego pracodawcy, może podjąć pracę w innej firmie np. jako pracownik leasingowy.

Warto zaznaczyć, że polskie przepisy nie regulują wysokości zarobków oraz czasu świadczenia pracy przez pracowników leasingowych. W praktyce stwarza to większe możliwości, gdyż agencja pracy może swobodnie dostosowywać warunki umowy leasingu zarówno do oczekiwań przedsiębiorcy, jak i pracownika.

Leasing pracowniczy za granicę – zatrudnianie cudzoziemców

Agencje pracy prowadzą procesy rekrutacyjne nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Przykładowo agencja pracy KONO.jobs dzięki efektywnej współpracy z oddziałami na Ukrainie, pomaga znaleźć pracę wielu obywatelom tego kraju. Z kolei polscy przedsiębiorcy zyskują wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników, chętnie wykonujących powierzone im obowiązki.

Należy wspomnieć o uproszczonej procedurze zatrudniania pracowników z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii oraz Mołdawii. Nowe przepisy ograniczają formalności w urzędach do minimum. W większości przypadków wystarczy jedno oświadczenie, które pozwoli na zatrudnianie danego pracownika przez łącznie pół roku w ciągu 12 miesięcy. Kwestie związane z uzyskaniem karty pobytu czy też pozwolenia na pracę pomaga załatwić agencja pracy.

Standardowe procedury, trwające nieraz kilka miesięcy, nadal dotyczą pracowników pochodzących z Azji. Długi czas oczekiwania na wydanie decyzji może spowodować, że kandydat zrezygnuje z oferty, a Ty będziesz musiał przeprowadzać cały proces od początku. W celu uniknięcia błędów w dokumentacji lub po prostu zaoszczędzenia czasu – warto powierzyć sprawę pracowników zagranicznych profesjonalnej agencji pracy.

Leasing personalny i jego zalety

Pozyskanie pracowników leasingowych z pomocą agencji pracy niewątpliwie niesie wiele korzyści. Po pierwsze przedsiębiorca nie musi tracić czasu na przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego. Wystarczy, że zgłosi zapotrzebowanie na pracownika posiadającego określone kompetencje, a wykwalifikowani specjaliści zadbają o to, aby znaleźć odpowiedniego kandydata. Tym sposobem pracodawca szybko zyska pracownika gotowego do wykonywania powierzonych mu obowiązków.

Właściciel firmy ponosi niewielkie ryzyko, gdyż nie staje się formalnym pracodawcą i nie musi zawierać z pracownikiem umowy o pracę. Ponadto, jeśli pracownik nie spełni oczekiwań, w dowolnym momencie może z niego zrezygnować. Wszelkie wymogi prawa pracy obowiązują jedynie agencję zatrudnienia.

Leasing pracowniczy a ZUS

Decydując się na pomoc agencji pracy, nie musisz zgłaszać nowych pracowników do ZUS-u. Ominie Cię również temat organizowania wstępnego szkolenia BHP i badań lekarskich, czy też wyliczania urlopu wypoczynkowego. W przypadku rezygnacji z pracownika, wszelkie kwestie związane z ochroną socjalną także pozostaną po stronie agencji. Podsumowując, leasing pracowniczy pozwala na pominięcie wielu spraw formalnych oraz umożliwia powiększenie zespołu przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów jego utrzymania.