fot.unsplash.com

Logopedia jest bardzo interesującą dziedziną, która powiązane jest z pedagogiką i psychologią. Logopeda na co dzień ma styczność z osobami, w każdym wieku, które z różnych powodów mają problemy z poprawnym wypowiadaniem się. Praca to wiąże się z kontaktem z dziećmi i w pewien sposób przypomina pracę nauczyciela, czy przedszkolanki.

Na czym polega praca logopedy?

Głównym zadaniem logopedy jest diagnoza, profilaktyka i leczenie wad wymowy. Najczęściej pracują dziećmi, które mają problemy z wypowiadaniem niektórych głosek, jednak logopedzi mogą posiadać specjalizacje, dzięki którym mogą pomagać osobą z np. wadami wymowy wynikający z chorób układu nerwowego. Logopedzi prowadzą zajęcie z pacjentami oraz zadają im ćwiczenie, które powinny być regularnie wykonywane w domu.

Jakie cechy powinien posiadać logopeda?

Logopeda powinien przede wszystkim lubić dzieci, ponieważ to one najczęściej są pacjentami. Poza tym logopeda powinien być cierpliwy i empatyczni, ponieważ niektórym pacjentom poprawa wymowy zajmie dużo czasu, a stres spowodowany brakiem postępów może jeszcze bardziej spowolnić ten proces. Pożądaną cechą jest również kreatywność, ponieważ dzieci łatwo się nudzą, przez co mniej chętnie wykonują ćwiczenia. Tworzenie różnych zabaw i gier z pewność ułatwi pracę z dzieckiem i sprawi, że wizyty będą przyjemniejsze również dla niego.

fot.unsplash.com

Jaką specjalizacje wybrać?

Osoby, które korzystają z pomocy logopedy to wbrew pozorom nie tylko dzieci, ale również osoby starsze, których problemy mogą wynikać np. z chorób układu nerwowego lub mieć podłoże psychiczne. Konkretne specjalizacje pozwalają logopedzie na dokładnym skupieniu się na danym problemie, aby móc udzielić jak najlepszej pomocy osobom, które się z nim zmagają. Do specjalizacji logopedycznych należą np.:
-logopeda ogólny- zajmuje się leczeniem wad wymowy u dzieci i dorosłych,
surdologopeda- pomaga pacjentom, którzy są głusi lub słabo słyszący,
-neurologopeda- pracuje z pacjentami, których wady wymowy wynikają z szeroko pojętych uszkodzeń układu nerwowego,
-balbutologopeda- pracuje z pacjentami, którzy jąkają się lub posiadają inne zaburzenia płynności mowy,
-oligofrenologopeda- pomaga pacjentom, których wady wymowy wynikają z niepełnosprawności intelektualnej,
-glottodydaktyk- pomaga dzieciom z zaburzeniami czytania i pisania jak np. dysleksja, dysgrafia, czy dysortografia.
Chociaż wszystkie powyższe dziedziny skupiają się na korygowaniu wad wymowy to znacznie różnią się od siebie, a logopedzi pracujący w tym dziedzinach spotykają się z różnymi trudnościami i muszą mieć inne podejście do swojej pracy i pacjentów. Wybierając specjalizacje należy być bardzo ostrożnym, ponieważ brak zainteresowania pracą będzie miał zły wpływ nie tylko na logopedę, ale również na pacjenta, którego wada wymowy nie ulegnie poprawie bez odpowiedniej pomocy specjalisty. Dodatkowo brak cierpliwości i wyrozumiałości ze strony logopedy może mieć zły wpływ na psychikę i samopoczucie małego dziecka, które korzysta z jego usług.

fot.unsplash.com

Jakie są wady i zalety pracy logopedy?

Jak każdy inny zawód, praca logopedy ma swoje mocne i słabe strony. Dla większości osób, które podejmują się tego zawodu, praca z dziećmi jest pozytywem, ale nawet osoby, które bardzo lubią dzieci muszą przyznać, że potrafią one mieć swoje humorki, które czasami ciężko opanować, i które mogą znacznie utrudnić, a nawet uniemożliwić pracę. Do tego dzieci dość szybko się nudzą i nie wahają się przed wyrażeniem swojego niezadowolenia, dlatego logopeda musi często zmieniać ćwiczenia i wprowadzać nowe aktywności i zabawy. Wiele osób uzna jednak kreatywną część tego zawodu za plus, który pozwoli na rozwinięcie swojej wyobraźni i umiejętności artystycznych. Praca logopedy wymaga również ciągłego rozwoju i uczenia poprzez czytanie książek, materiałów, uczestniczenie w szkoleniach i poproszenie o pomoc kolegów po fachu. Do logopedy może zgłosić się pacjent, z którego problemem jeszcze się nie spotkał lub na którego zwyczajne metody nie działają. Co prawda takiemu pacjentowi można odmówić leczenia i skierować go do innego specjalisty, ale wielu logopedów chce spróbować udzielić pomocy, aby móc się rozwijać i być w stanie lepiej pomóc przyszłym pacjentom.