Studia na kierunku kryminalistyka

Książki, filmy, seriale czy podcasty o tematyce kryminalnej cieszą się ogromną popularnością. Wiele osób pod ich wpływem decyduje się na wybór ścieżki kariery związanej ze ściganiem przestępców czy analizą zachowań kryminalistów. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem może być podjęcie studiów na kierunku lub specjalności kryminalistyka.

Gdzie można pracować po kryminalistyce?

Mogłoby się wydawać, że studia kryminalistyczne przygotowują wyłącznie do pracy w laboratorium, a absolwenci zajmują się jedynie badaniem i analizą materiałów z miejsca zbrodni. . Praca w laboratorium to jednak tylko jedna z wielu możliwości zawodowych dla absolwentów kryminalistyki. Osoby, które ukończą studia na tym kierunku, są również przygotowane do pracy w policji, służbach specjalnych, więziennictwie, instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym. Oprócz tego absolwenci kryminalistyki świetnie odnajdą się też w pracy w firmach ochroniarskich, detektywistycznych czy zajmujących się kompleksowym zapewnieniem bezpieczeństwa.

Studia na specjalności kryminalistyka: czego można się na nich nauczyć?

Program studiów kryminalistycznych może nieco różnić się w zależności od uczelni – dlatego warto sprawdzić go przed aplikacją na studia do danej szkoły wyższej. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, czy program jest kompleksowy i czy student zdobędzie wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin. Na przykład w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na specjalności kryminalistyka studenci nie tylko uczą się, jak tworzyć analizy kryminalne oraz jak je wykorzystywać w zakresie prawa dowodowego czy jako narzędzie procesowe, ale również poznają zagadnienia związane ze ściganiem i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Dodatkowo uczą się też przepisów prawa karnego materialnego i procesowego. Dzięki temu są przygotowani do pracy w różnych instytucjach – i nie muszą zawężać ścieżki kariery do pracy w laboratorium czy policji. Warto też zwrócić uwagę na przedmioty specjalnościowe, takie jak taktyka kryminalistyczna, aspekty prawne i kryminalistyczne badania dokumentów czy śledcze badanie miejsca zdarzenia.

Z programem specjalności kryminalistyka na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB w Gdańsku można zapoznać się na stronie https://www.wsb.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci/bezpieczenstwo-wewnetrzne/kryminalistyka.

Co ważne, studenci WSB mają też szansę uczestniczyć w zajęciach praktycznych – poznają techniki zbierania odcisków palców czy uczą się posługiwania bronią. To istotne zwłaszcza dla osób, które chciałyby pracować w służbach mundurowych czy specjalnych. Ważną informacją dla przyszłych studentów specjalności kryminalistyka może być również to, że kierunek jest prowadzony we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Centrum Bezpieczeństwa i Ochrony Jasmar Security. Dzięki temu studenci mogą być pewni, że zdobywają wiedzę i umiejętności, które później będą mogli wykorzystać w pracy.

Artykuł sponsorowany.