fot.unsplash.com

Praca w służbach leśnych może być naprawdę dobrą opcją jesli koniecznie chcesz pracować w służbach mundurowych. Pisaliśmy już o tym jak właściwie wygląda ta profesja, co należeć będzie do twoich obowiązków, czego będzie się od ciebie wymagać, a także o tym jak właściwie zostać strażnikiem leśnym? Teraz czas na kolejną kwestię, mianowicie zarobki. Ile zarabia się w służbach leśnych? Na jakie wynagrodzenie może liczyć strażnik leśny i czy jest to opłacalny zawód, który pozwoli ci na życie na poziomie? Odpowiadamy na wszystkie pytania! 

Służba leśna, a straż leśna. Na czym polega ten zawód? Co należy do twoich obowiązków?

Służba Leśna, co to właściwie jest? Są to pracownicy Lasów Państwowych, odpowiedzialni za zarządzanie lasami, prowadzenie gospodarki leśnej, ochronę lasów oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego. Do Służby Leśnej zaliczana jest Straż Leśna. Straż Leśna to umundurowana i uzbrojona formacja o uprawnieniach policyjnych, klasyfikowana jako straż ochrony przyrody i zaliczana do policji administracyjnych. Powołana do zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia. Działa w Lasach Państwowych, kieruje nią Główny Inspektor Straży Leśnej, zaś strażnicy leśni zaliczani są do Służby Leśnej.

Ile zarabia się w służbach leśnych
fot.unsplash.com

art. 45 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach:

„W Lasach Państwowych tworzy się Służbę Leśną. Do Służby Leśnej zalicza się pracowników zajmujących się:

1) sprawami zarządu lasami będącymi w zarządzie Lasów Państwowych;
2) prowadzeniem gospodarki leśnej i ochroną lasów;
3) zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia;
4) sprawami nadzoru, o którym mowa w art. 5 podmioty sprawujące nadzór nad gospodarką leśną, w razie powierzenia takiego nadzoru.”

Zarobki w Lasach Państwowych. Ile zarabia się w służbie leśnej?

Strażnik leśny ma prawo do m.in.: legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia i świadków przestępstwa lub wykroczenia, nakładania mandatów karnych, zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc (w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa), ujęcia na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa lub wykroczenia albo w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa oraz jego doprowadzenia do Policji. Wiedząc, jaki jest zakres twoich obowiązków, warto zastanowić się na jakie wynagrodzenie możesz liczyć?

Według raportu przedstawionego przez serwis Wynagrodzenia.pl miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) na tym stanowisku wynosi 7 270 złotych brutto, co daje kwotę około 5 214 złotych netto w skali miesiąca (zależne także od umowy). Co drugi strażnik leśny otrzymuje pensję od 5 680 złotych do 7 490 złotych. 25% najgorzej wynagradzanych strażników leśnych zarabia poniżej 5 680 złotych brutto. Na zarobki powyżej 7 490 złotych brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych strażników leśnych. Wpływ na zarobki mają takie czynniki jak staż pracy, wykształcenie, wielkość firmy, województwo/miasto a także i rodzaj umowy.

Ile zarabia się w służbach leśnych
fot.unsplash.com

Zarobki w Lasach Państwowych w Polsce są również zależne od stanowiska, na którym się zatrudnisz. Najniższą pensję otrzymują osoby w ośrodkach transportu leśnego, ponieważ jedynie 5439 złotych brutto. Najwyższymi zarobkami mogą się pochwalić właśnie funkcjonariusze Służby Leśnej, gdzie średnie pensje wahają się od 8695 zł brutto w nadleśnictwach do aż 15 765 zł brutto miesięcznie w jednostkach zakwalifikowanych jako „inne zakłady”.