Jak dostać się do służby leśnej
fot.unsplash.com

W Polsce mamy wiele różnych służb mundurowych, jedną z nich jest właśnie służba leśna, która choć nie jest aż tak popularna jak zawód policjanta, strażaka czy strażnika miejskiego, wciąż jest bardzo potrzebna. Jeśli zastanawiasz się nad tym zawodem dla siebie, czytaj dalej. Przeprowadzimy cię przez cały proces rekrutacji oraz naboru, wytłumaczymy, na co zwracać uwagę, co będzie należało do twoich obowiązków, jakie masz przywileje czy benefity będąc Strażnikiem Leśnym. Zainteresowany? Czytaj dalej i wszystkiego się dowiedz! 

Czym zajmuje się służba leśna? Strażnik leśny – jakie są jego obowiązki i co on właściwie robi?

Straż Leśna to umundurowana i uzbrojona formacja o uprawnieniach policyjnych, klasyfikowana jako straż ochrony przyrody i zaliczana do policji administracyjnych. Powołana do zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia. Działa w Lasach Państwowych, kieruje nią Główny Inspektor Straży Leśnej, zaś strażnicy leśni zaliczani są do Służby Leśnej.

Zakres obowiązków i działań w przypadku zawodu Strażnika leśnego określa art. 45 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku. Najlepiej jest bazować na przepisach ponieważ w sieci znajdziesz wiele nieprawdziwych i niepewnych informacji, a przecież musisz wiedzieć z czym to wszystko się je, aby zdecydować czy na pewno jest to zawód dla ciebie. Czym zajmuje się służba leśna?

Jak dostać się do służby leśnej
fot.unsplash.com

Art. 45. ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.

„Służba Leśna – zadania, wymagania wobec pracowników
1. W Lasach Państwowych tworzy się Służbę Leśną. Do Służby Leśnej zalicza się pracowników zajmujących się:
1) sprawami zarządu lasami będącymi w zarządzie Lasów Państwowych;
2) prowadzeniem gospodarki leśnej i ochroną lasów;
3) zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia;
4) sprawami nadzoru, o którym mowa w art. 5 podmioty sprawujące nadzór nad gospodarką leśną, w razie powierzenia takiego nadzoru.”

Kto może wstąpić do Służby Leśnej? Wymagania wobec kandydatów na stanowisko strażnika leśnego

W przypadku służb mundurowych wymagania są bardzo do siebie zbliżone, o ile nie takie same. Tak naprawdę jeśli spełniasz wymagania na stanowisko strażnika leśnego, najpewniej spełniasz także wymagania na strażaka, policjanta, strażnika miejskiego czy pracownika służby granicznej. Daje ci to zatem szereg różnych możliwości. Śmiało możesz przebierać w mundurach. Wymagania co do pracy w służbie leśnej również określa art. 45 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku.

Jak dostać się do służby leśnej
fot.unsplash.com

Art. 45. ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.

„2. Pracownikiem Służby Leśnej może być osoba, która:
1)jest obywatelem polskim;
2)ukończyła 21 lat;
3)ma pełnię praw cywilnych i obywatelskich;
4)posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
5)cieszy się nienaganną opinią;
6)zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu pracy;
7)posiada odpowiedni stan zdrowia;
8)nie była karana sądownie za przestępstwo z chęci zysku lub z innych niskich pobudek.”

Czy każdy pracownik Służby Leśnej musi ukończyć leśnictwo?

Przyjęło się, że pracownicy Służby Leśnej to osoby, które ukończyły studia na kierunku leśnictwo lub mają określone doświadczenie w pracy leśnej. Czy jest to prawda? Czy aby rozpocząć pracę w służbie leśnej musisz ukończyć studia? Wcale jednak nie musi tak być. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej mówi co innego.

Rozporządzenie w § 2 określa stanowiska w Służbie Leśnej, natomiast w § 4 – stopnie służbowe w Służbie Leśnej. Są to dwie zupełnie różne rzeczy. Otrzymanie stopnia służbowego jest możliwe dopiero po zdaniu egzaminu, który obejmuje test z wiedzy w zakresie przepisów prawa dotyczących leśnictwa i ochrony przyrody, a także zasad i sposobów zarządzania oraz gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych, w szczególności zasad i sposobów prowadzenia gospodarki leśnej, gospodarowania gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną, a także zasad ekonomiki leśnictwa.