fot.unsplash.com

Farmacja to cieszący się dużą popularnością kierunek studiów, który przyciąga coraz większą ilość uczniów z klas biologiczno-chemicznych. Zawód farmaceuty jest bardzo trudny, wymagający odpowiedzialności i zaangażowania, więc wybierają go osoby, które szczególną miłością darzą chemię, mają ogromny potencjał i zdolności społeczne, jak i zdeterminowani uczniowie, pragnący zarabiać pensję równą średniej krajowej. Sprawa jednak nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Przy staraniu się o pracę liczy się wszystko.

A więc jak zostać farmaceutą? Farmacja czy medycyna?

Praca farmaceuty jest dość niedocenianym zawodem, często mylnie traktowanym jako mniej wymagający substytut lekarza. Odbiega to znacznie od prawdy, gdyż mimo podobieństw w wykształceniu lekarzy i farmaceutów, pełnią oni inne funkcje, a ich ścieżka kariery znacznie się różni. Młodzi ludzie zainteresowani chemią i biologią często mają problem z wybraniem odpowiedniej drogi dla siebie, jest to trudny i czasochłonny proces, który nierzadko obejmuje wykluczanie zawodów po kolei. Studia medyczne trwają o rok dłużej niż studia farmaceutyczne, a po ich skończeniu duża część osób kontynuuje kształcenie w wybranym przez siebie polu, nazywanym specjalizacją. Sześć następnych lat przeznaczają na praktyki oraz naukę rzeczy, które przydadzą im się w przyszłym, bliżej zdefiniowanym już zawodzie. Lekarze z reguły zarabiają więcej niż farmaceuci, a ich zawód jest bardziej ceniony i uznawany za bardziej prestiżowy.

Jak zostać farmaceutą
fot.unsplash.com

Jakie wymagania należy spełnić, aby zostać farmaceutą?

Aby zostać farmaceutą, należy ukończyć pięcioletnie studia na kierunku farmacja – jest to absolutnie niezbędny krok. Studia te nie są łatwe i obejmują naukę wielu skomplikowanych medycznych przedmiotów takich jak: chemia, biologia, botanika, anatomia, socjologia, chemia leków, psychologia, farmakoterapia, historia farmacji, toksykologia, etyka, metodologia badań, prawo farmaceutyczne oraz etyka zawodu. Studia należy ukończyć tytułem magistra farmacji. Po studiach możliwa jest praca nie tylko w aptece. Koncerny farmaceutyczne, laboratoria medyczne, uczelnie oraz firmy farmaceutyczne tworzące leki to tylko kilka innych przykładów miejsc, w których farmaceuta z niedawno zdobytą wiedzą i umiejętnościami mógłby się odnaleźć. W przypadku podjęcia pracy w aptece są jeszcze inne wytyczne, które trzeba spełnić.

Niezbędne jest złożenie wniosku o wydanie prawa do wykonywania zawodu. Przyznaje się je osobom posiadającym polskie obywatelstwo oraz pełnię praw publicznych. Dodatkowo świeżo upieczeni farmaceuci muszą potwierdzić orzeczeniem lekarskim swój stan zdrowia i ukończyć sześciomiesięczny staż uprawniający do pracy w aptece. Wykształcenie farmaceutyczne można zdobyć również w technikum na profilu technik farmaceutyczny. Jest to sposób łatwiejszy, lecz po ukończeniu edukacji w szkole ponadpodstawowej uzyskujemy niepełne szkolenie i ograniczone kompetencje. Praca farmaceuty za granicą Praca farmaceuty za granicą wygląda zupełnie inaczej niż lokalnie w Polsce.

Jak zostać farmaceutą
fot.unsplash.com

Od kandydatów wymaga się przede wszystkim znajomości języków – angielskiego i języka urzędowego na poziomie wysokim wraz ze znajomością specjalistycznych słów związanych z zawodem. Aby ubiegać się o pracę, należy dostarczyć szereg dokumentów i niekiedy uiścić opłaty za otrzymanie zezwolenia na wykonywanie zawodu. Niezbędnym dokumentem, który muszą posiadać wszystkie osoby ubiegające się na to stanowisko za granicą jest Europejska Legitymacja Zawodowa. Proces aplikacji jest bardzo skomplikowany, ale opłaca się – zarobki np. w Niemczech czy Szwecji są nieporównywalnie większe niż w Polsce.

Czy warto studiować?

Powszechnie uważa się, że farmaceutów można spotkać tylko za ladą w aptekach. Nie odbiega to specjalnie od prawdy – znaczna większość (ok. 90%) absolwentów tego kierunku znajduje tam pracę. Pozostali testują swoje umiejętności pracując m.in. w przemyśle farmaceutycznym lub uciekają do innej branży. Perspektywa pracy w aptece nie przekonuje wielu młodych, ambitnych ludzi, szczególnie kiedy w grę wchodzi 5 lat trudnych studiów poprzedzających zatrudnienie. Biorąc pod uwagę realia, należy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy: farmacja nie jest odpowiednim kierunkiem studiów dla ludzi, którzy nie chcą w przyszłości pracować w aptece. Jeśli lubisz ścisłe kierunki, a chemia i biologia to twoje ulubione przedmioty, warto rozważyć aplikację na studia dające większe możliwości w przyszłości, takie jak np. medycyna.