fot.unsplash.com

Wiele młodych ludzi kończących szkołę średnią prędzej czy później ma dylemat co do tego, jaki zawód wybrać. Wybór wykonywanego zawodu w przyszłości ma ogromne znaczenie dla przyszłości takiej osoby. Pieniądze przecież nie rosną na drzewach, a żeby móc utrzymać siebie i swoją rodzinę trzeba na to jakoś zarobić. Nawet jeśli o tym dzisiaj się nie myśli, to jednak warto sobie zadać pytanie: Jaki zawód będzie dla mnie odpowiedni i czy jest to coś, co chcę robić?

Zawód fizjoterapeuty to jeden z trzech zawodów medycznych, który staje się coraz bardziej popularny w naszym kraju. Obecnie liczba osób wykonujących ten zawód przekracza 50 tys. osób. Do tak dużej popularności przyczynił się fakt, że jest to jeden z takich zawodów, które zawsze będą potrzebne. Urazy i kontuzje są zapisane na stałe w naszym życiu, a co za tym idzie – usługi fizjoterapeutyczne będą ciągle potrzebne.

Jak zostać fizjoterapeutą?

Od 2015 roku zawód fizjoterapeuty jest regulowany ustawą, która zobowiązuje osoby chcące wykonywać ten zawód do posiadania wykształcenia wyższego kierunkowego. Fizjoterapeutą może zostać także osoba, która przed wejściem tej ustawy ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną i uzyskała tytuł zawodowy technika fizjoterapii.

Jak zostać fizjoterapeutą?
fot.unsplash.com

Studia dla fizjoterapeutów są prowadzone w Akademiach Wychowania Fizycznego bądź też na Uniwersytetach Medycznych i można je ukończyć na uczelniach publicznych i niepublicznych. W przypadku jednak gdy ktoś decyduje się ma 4-letnie podyplomowe studia specjalistyczne może realizować je po uzyskaniu tytułu magistra i spełnieniu wymogów cmkp. Po ukończeniu takich studiów podyplomowych trzeba jeszcze zdać egzamin PESoZ przed komisją CEM. Fizjoterapeuta powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, dobry stan zdrowia, który nie przeszkodzi w wykonywaniu zawodu, nienaganną postawę etyczną oraz dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje.

Predyspozycje a bycie fizjoterapeutą

Czy każdy może zostać fizjoterapeutą? Niestety nie. Przede wszystkim zawód ten wiąże się z bliskim kontaktem z pacjentem, trzeba więc być osobą życzliwą, empatyczną, o sporej odporności emocjonalnej. Pacjenci są różni i mogą rozmaicie reagować na swoje schorzenia – trzeba wykazać się niezwykłą wyrozumiałością oraz wytrwałością, by zachęcać ich do ciągłych ćwiczeń i z cierpliwością oczekiwać efektów przeprowadzonych zabiegów. Pacjent może się zdenerwować, zadaniem mądrego fizjoterapeuty jest zmobilizować go do kontynuowania terapii. Na tym etapie fizjoterapeuta pełni poniekąd funkcję psychologa. Musi umieć motywować pacjentów, oraz poprzez swoją postawę wspierać ich, gdy tracą energię i wiarę w powodzenie przeprowadzanej terapii. Nie jest to łatwe, ale ta umiejętność bardzo przydaje się fizjoterapeutom w codziennej pracy.

Jak zostać fizjoterapeutą?
fot.unsplash.com

Ponadto fizjoterapeuta musi być osobą sprawną fizycznie i choć odrobinę wysportowaną, by móc pomóc pacjentom w wykonywaniu ćwiczeń. Przydaje się to, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z osobą niepełnosprawną ruchowo. W związku z brakiem uregulowań prawnych zawód fizjoterapeuty mógł wykonywać praktycznie każdy, wykształcenie kierunkowe nie było wymagane. Zmieniło się to w 2015 r, po wejściu w życie ustawy.