Jak zostać inspektorem ruchu drogowego
fot.wikipedia.org

Inspekcja Transportu Drogowego (w skrócie ITD) to wyspecjalizowana, umundurowana i uzbrojona formacja kontrolna, która została powołana na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Głównym celem działalności Inspekcji Transportu Drogowego jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałanie degradacji dróg, oddziaływanie na przedsiębiorców w celu przestrzegania przez nich prawa, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym, eliminowanie patologicznych zjawisk w transporcie drogowym.

Praca w służbach mundurowych z pewnością nie jest łatwą pracą. Nie tylko proces rekrutacji jest naprawdę trudny, ale także i samo pełnienie służby. Nie raz będziesz musiał zrezygnować z przyjemności na rzecz wezwania, zostać dłużej w pracy czy wziąć nadgodziny jeśli sytuacja będzie tego wymagać. Oczywiście na to wszystko musisz być gotowy. Te same zasady tyczą się policjantów, strażaków, straży granicznej, sił zbrojnych, straży miejskiej czy nawet służby leśnej.

Jak zostać inspektorem ruchu drogowego
fot.unsplash.com

Jak zostać inspektorem ruchu drogowego? Dla kogo jest to odpowiednia praca?

Jeśli chcesz wstąpić do Inspekcji Transportu Drogowego i zostać ich inspektorem musisz odpowiednio przygotować się do rekrutacji. W służbach mundurowych potrafi ona być naprawdę skomplikowana i trudna, dlatego najlepiej jest się w miarę możliwości przygotować wcześniej, tak aby nastawić się nawet psychicznie na to, co cię czeka. Kto może zostać inspektorem transportu drogowego? Wymagania w stosunku do kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego określa artykuł 76 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. Są to oczywiście te same przepisy, które obowiązują Policję, Straż Pożarną, Straż Miejską czy Służbę Graniczną.

„1. Inspektorem może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne;
3) legitymuje się świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym;
4) posiada prawo jazdy co najmniej kategorii B;
5) ukończyła 25 lat oraz posiada wymagany stan zdrowotny;
6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.”

Aby zostać inspektorem ruchu drogowego, musisz zakwalifikować się na kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego. Ten kurs obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Jest to niezbędne do rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Po kursie oczywiście czeka cię egzamin, który musisz zdać.

W jaki sposób przeprowadzany jest nabór kandydatów na stanowiska inspektorów ITD?

Rekrutację jak i sam nabór najlepiej będzie sprawdzać na stronie Głównego Inspektora Ruchu Drogowego (GITD). Tam znajdziesz wszystkie terminy, ale także i wzory dokumentów czy wniosków, które musisz następnie osobiście złożyć. Proces rekrutacji kandydatów na inspektorów ITD składa się z następujących etapów:

  • weryfikacja formalna ofert,
  • test wiedzy,
  • test kompetencyjny,
  • rozmowa kwalifikacyjna wraz z analizą ofert.
Jak zostać inspektorem ruchu drogowego
fot.unsplash.com

Proces rekrutacji może zostać rozszerzony o dodatkowe narzędzia oceny kandydatów. Wynik osiągnięty przez aplikanta to suma punktów, które uzyskał na poszczególnych etapach rekrutacji. Po naborze komisja ma obowiązek sporządzić protokół i udostępnić informację o wynikach naboru zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Zatrudnienie pracownika Inspekcji na stanowisku inspektora poprzedzone jest praktyką w ramach kursu specjalistycznego zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym. Praktyka ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zadań inspektora. W trakcie kursu specjalistycznego kandydat na inspektora ITD zatrudniony zostaje na stanowisku aplikanta. Z czasem wszyscy aplikanci, którzy zaliczą egzamin kwalifikacyjny otrzymują stanowisko młodszego kontrolera transportu drogowego. Dalszy awans jest już oczywiście zależny od aplikantów.