fot.unsplash.com

Co przychodzi ci na myśl słysząc słowo „ochroniarz”? Czy myślisz wtedy o osobie ubranej w białą koszulę i czarne spodnie, która przechadza się po twojej ulubionej galerii czy też myślisz o osobie dobrze zbudowanej, która ochrania różne ważne osobistości? Praca ochroniarza może wydawać się łata, ale wcale taka nie jest. Ochroniarze nie odpoczywają przez większość swojej zmiany, choć tak może się nam wydawać. A może sam myślisz o tym, jak zostać ochroniarzem i co musisz zrobić, żeby się nim stać? Już odpowiadamy!

Kim jest ochroniarz i jakie są jego obowiązki?

Czym tak właściwie zajmuje się ochroniarz? Jego praca to ochrona osób i mienia. Zatem do wykonywania zawodu ochroniarza powinno się mieć odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, które pomoże nam w podjęciu tej pracy. Ochroniarz to nazwa bardzo obszerna. Obejmuje ona zarówno takie osoby, które nie posiadają specjalnego przygotowania zawodowego jak i starannie wyszkoloną kadrę. Ci pierwsi to osoby często niezbyt dobrze wykształcone, bez żadnych kwalifikacji, a także osoby starsze czy też niepełnosprawne, które są zatrudniane przez małe lub oszczędne firmy, bo tacy pracownicy są niestety nisko opłacani. Ich rola polega głównie na obecności w danym miejscu, a ich praca przypomina bardziej obowiązki stróża niż agenta zajmującego się ochroną mienia i osób. Ci drudzy posiadają licencję I lub II stopnia, mają ukończoną szkołę o takim kierunku, lub ukończyli przygotowania do zostania ochroniarzem na odpowiednim kursie. Często są to także byli żołnierze, policjanci i absolwenci wyższych uczelni.

W zależności od ich specjalizacji i miejsca pracy, w którym zostały przydzielone im obowiązki ochroniarzy zajmują się strzeżeniem mienia przed kradzieżą i zniszczeniem, pilnowaniem osób przed atakami, dbaniem o bezpieczeństwo ludzi w miejscach publicznych, konwojowaniem cennych przesyłem, np. pieniędzy z banku, dbaniem o to czy na dany teren lub obiekt nie wchodziły żadne osoby niepowołane, które mogą stwarzać zagrożenie.

Jak zostać ochroniarzem
fot.unsplash.com

Jak zostać ochroniarzem?

Aby zostać licencjonowanym ochroniarzem, masz do wyboru dwie drogi. Jedna z nich to ukończenie szkoły policealnej na kierunku pracownika ochrony, a druga możliwość to ukończenie kursu. Nauka w takiej szkole trwa dwa lata. Zajęcia obejmują np. podstawy prawa cywilnego, karnego, a także handlowego. Znajdą się tam również elementy kryminalistyki, techniki samoobrony, zabezpieczanie imprez masowych czy też konwojowanie. Na zakończenie odbędzie się egzamin zewnętrzny, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Po zdaniu takiego egzaminu przyszły ochroniarz otrzymuje tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia.

Kursy zaś trwają od dwóch do pięciu miesięcy. Organizowane są przez agencje ochrony bądź wyspecjalizowane firmy. Obejmują one kształcenie z zakresu podstaw prawa, udzielanie pierwszej pomocy, technik samoobrony, a także metody interwencji czy też naukę strzelania.

Jak zostać ochroniarzem
fot.unsplash.com

Od kursantów wymagane jest ukończenie minimum gimnazjum. Po skończeniu takiego kursu otrzymują licencję I stopnia (warunkiem otrzymania takiej licencji jest ukończone minimum 21 lat). Natomiast licencję II stopnia można otrzymać po ukończeniu kolejnego specjalistycznego kursu.

Sprawdź ofertę na kursy zawodowe uczelni WSBiO w Warszawie.