fot.unsplash.com

Służba zdrowia w Polsce od lat boryka się z problemami z lukami kadrowymi. W służbie ochrony zdrowia znajdują się zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i inni specjaliści. Pisaliśmy już o zawodzie lekarza, jak nim zostać i ile on zarabia. Poruszaliśmy także kwestię zawodów takich jak psycholog, rejestrator medyczny czy dietetyk. Teraz chcielibyśmy bardzo ogólnikowo przedstawić ci pracę w służbach zdrowia. Zaciekawiony? No to zaczynajmy! 

Praca w służbach ochrony zdrowia – jak wygląda? Braki w kadrach w służbie zdrowia w Polsce

Zgodnie z badaniem Barometr zawodów dla 2020 r. lekarze stanowią deficytową grupę zawodową niemal w całej Polsce, a w wielu powiatach braki kadrowe są bardzo duże. Znaczny deficyt dotyczy na przykład takich miast jak Bydgoszcz, Toruń, Siedlce, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Opole, Gliwice, Wrocław, Szczecin, Sosnowiec, Katowice, Sopot czy Gdynia.

Dlaczego się tak dzieje? Coraz więcej młodych osób ucieka z Polski za granicę, gdzie zarobki są znacznie większe. Przykładowo pielęgniarki w Polsce zarabiają niewiele, w Niemczech te zarobki już są naprawdę godziwe, a zakres obowiązków jest też mniejszy. Tak naprawdę jakakolwiek praca w służbie ochrony zdrowia nie jest prosta i aby się tam dostać, konieczne jest ukończenie wyższej uczelni co też sprawia, że wiele młodych osób demotywuje się już na samym starcie.

Praca w służbie ochrony zdrowia
fot.unsplash.com

Małe zarobki to nie jedyny powód dlaczego mamy w Polsce braki w ochronie służby zdrowia. Warto pamiętać, że wielu pracowników placówek medycznych obowiązuje skrócona norma czasu pracy, jednak braki kadrowe powodują, że lekarze są przeciążeni i przemęczeni. Ponadto pracownicy wykonujący zawód medyczny, którzy mają wykształcenie wyższe i pracują w placówce medycznej, mogą być zobowiązani do pełnienia tzw. dyżurów medycznych. Dyżur jest pełniony poza normalnymi godzinami pracy i wlicza się do czasu pracy. Dyżury mogą być planowane ponad obowiązującą normę 37 godzin 55 minut na tydzień w okresie rozliczeniowym.

Jakie zawody należą do służby ochrony zdrowia?

Do służby ochrony zdrowia zalicza się naprawdę sporo zawodów. Tak naprawdę żaden akt prawny nie zawiera wykazu zawodów medycznych. Głównymi zawodami medycznymi są np. lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny. Prawnie uregulowane zawody to felczer lub ratownik medyczny, technik elektroradiolog, dietetyk, ortoptystka, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik fizjoterapii i terapeuta zajęciowy.

Z kolei rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419) zawiera wykaz zawodów, w których można uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Z jakich dziedzin można uzyskać tytuł specjalisty? Przede wszystkim z epidemiologii, fizjoterapii, fizyki medycznej, inżynierii medycznej, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, psychologii klinicznej, neurologopedii, zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego.

Praca w służbie ochrony zdrowia
fot.unsplash.com

W Ministerstwie Zdrowia został przygotowany drugi już projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 11 sierpnia 2008 r. Obejmuje on takie zawody jak: asystentka dentystyczna, dietetyk, fizjoterapeuta, higienistka dentystyczna, higienistka szkolna, instruktor terapii uzależnień, logopeda, masażysta, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, optometrysta, optyk okularowy, ortoptystka, protetyk słuchu, psychoterapeuta, ratownik medyczny, specjalista terapii uzależnień, technik analityki medycznej, technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik ortopeda, terapeuta zajęciowy.