fot.unsplash.com

Służba celno-skarbowa to formacja, która działa w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. Jest ona jednolitą i umundurowana grupą, tworzoną przez funkcjonariuszy. Wcześniej obowiązki z tego zakresu wypełniały trzy niezależne piony: administracja podatkowa, służba celna i kontrola skarbowa. Pisaliśmy już o tym jak wygląda praca celnika, a także poruszaliśmy kwestię rekrutacji i naboru czy wymogów, które musisz spełniać, aby rozpocząć pracę w tym zawodzie. Najważniejsze zostawiliśmy na koniec. Chodzi oczywiście o zarobki. Ile zarabia się w służbach celno-skarbowych? Czy ta wypłata pozwoli ci na godne życie? Odpowiadamy!

Czym zajmuje się celnik? Praca w służbach celno-skarbowych

Do zadań celników, służących w służbach celno-skarbowych należy głównie: „rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym, określonym w art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez organy celno-skarbowe”.

Ile zarabia się w służbach celno-skarbowych
fot.unsplash.com

Jak dostać się do służb celno-skarbowych?

Wymogi do wszystkich służb mundurowych są do siebie bardzo zbliżone. Choć proces rekrutacji nie jest łatwy, nie oznacza to, że jest to zadanie nie do wykonania. Musisz po prostu być sobą i być szczery. Im bardziej będziesz się mieszał w tym co mówisz, tym gorzej dla ciebie. Pytania są tak skonstruowane, abyś nie był w stanie ciągnąc swoich kłamstw w nieskończoność. Właściwie większość z nich jest ułożona tak, aby wydobyć z ciebie prawdziwy powód chęci do pracy w służbach mundurowych.

Jakie wymagania musisz spełniać, aby pracować w służbach celno-skarbowych na stanowisku celnika?

  • Musisz być polskim obywatelem,
  • musisz korzystać z pełni praw publicznych,
  • nie możesz być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • musisz posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
  • powinieneś cieszyć się nieposzlakowaną opinią (w praktyce wyznacznikiem nieposzlakowanej opinii jest po prostu zaświadczenie o niekaralności),
  • twój stan zdrowia powinien pozwalać na pełnienie służby na określonym stanowisku.

Ile zarabia się w służbach celno-skarbowych? Zarobki na stanowisku celnika

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia całkowite w Krajowej Administracji Skarbowej, w której struktury wchodzi Służba Celno-Skarbowa, wynosiło 5692 zł brutto. Dane te pochodzą z załącznika nr 3 do Sprawozdania Szefa Służby Cywilnej za rok 2017. Należy jednak pamiętać, że wynagrodzenie całkowite obejmuje różnego rodzaju nagrody i dodatki a w służbach mundurowych dodatków jest naprawdę sporo. Benefity, na jakie możesz liczyć pracując w mundurzę to między innymi dodatek funkcyjny, za stopień służbowy, za służbę w porze nocnej, trzynastki i wiele innych. Wysokość samego wynagrodzenia zasadniczego w KAS to przeciętnie 3407 zł brutto.

Ile zarabia się w służbach celno-skarbowych
fot.unsplash.com

Podobne stawki prezentuje serwis Wynagrodzenia.pl w swoim raporcie. Według ich danych miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) na tym stanowisku wynosi 5 840 złotych brutto, co daje kwotę 4 205 złotych netto. Co drugi celnik otrzymuje pensję od 4 630 złotych do 6 630 złotych. 25% najgorzej wynagradzanych celników zarabia poniżej 4 630 złotych brutto. Na zarobki powyżej 6 630 złotych brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych celników. Oczywiście twoje wynagrodzenie jest zależne od wielu czynników jak staż pracy, miasto/lokalizacja, edukacja oraz stanowiska, które obejmujesz.

Przykładowe wynagrodzenie zasadnicze w Służbie Celno-Skarbowej w zależności od stanowiska (brutto):

  • starszy ekspert Służby Celno-Skarbowej (Ministerstwo Finansów) — do 5980 zł
  • ekspert Służby Celno-Skarbowej (Izba Administracji Skarbowej) — do 5099 zł
  • młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowej (Ministerstwo Finansów) — do 4681 zł
  • młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej (Izba Administracji Skarbowej) — do 2648 zł