fot.unsplash.com

Praca w służbach mundurowych a zarobki? Czy twoja pensja będzie adekwatna do twojego poświęcenia i odpowiedzialności, która będzie spoczywać na twoich barkach? Czytaj dalej i się przekonaj! Pisaliśmy już o tym jak wygląda praca straży ochrony kolei oraz jak przejść śpiewająco przez rekrutację, teraz chcielibyśmy poruszyć ostatnią, a zarazem bardzo ważną kwestię, jaką są zarobki. Czy praca w tym zawodzie pozwoli ci na godne życie? Czy będziesz w stanie utrzymać siebie oraz rodzinę, a na dodatek jeszcze coś odłożyć? Czytaj dalej i się przekonaj! 

Straż Ochrony Kolei – co to właściwie jest?

Straż Ochrony Kolei (w skrócie SOK) – umundurowana i uzbrojona formacja działająca na podstawie Ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym. Czym tak właściwie zajmuje się Straż Ochrony kolei? Najlepiej przedstawić to, patrząc na Ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei

Ile zarabia się w straży ochrony kolei
fot.unsplash.com

Art. 60. Zadania i uprawnienia straży ochrony kolei

„Do zadań straży ochrony kolei należy:
1) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych;
2) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych.”

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei

„§ 1. W celu realizacji zadań określonych w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ustala się następujący zakres działania straży ochrony kolei:
1) opracowywanie i realizacja programów ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz przedstawianie w tym zakresie wniosków do zarządcy infrastruktury;
2) ochrona obszaru kolejowego przed dostępem osób nieuprawnionych i nieupoważnionych
3) kontrola wstępu na obszar kolejowy, do budynków, budowli i urządzeń kolejowych;
4) prowadzenie działalności profilaktycznej związanej z ochroną życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;
5) gromadzenie i analiza danych o zjawiskach zagrożenia osób i mienia w celu przeciwdziałania tym zjawiskom;
6) wykonywanie poza obszarem kolejowym zadań określonych w przepisach odrębnych;
7) szkolenie zawodowe funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz hodowla i tresura psów służbowych.”

Ile zarabia się w straży ochrony kolei
fot.unsplash.com

Ile zarabia się w straży ochrony kolei? Zarobki w straży ochrony kolei

Praca w tym zawodzie ma wiele zalet poza wynagrodzeniem. Przede wszystkim jest to służba w formacji łączącej tradycję z nowoczesnością. Otrzymujesz stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia, otwarta ścieżka kariery oraz szanse na awans w ramach struktur formacji, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez dostęp i finansowanie udziału w szkoleniach, kursach specjalistycznych oraz dofinansowania do studiów. Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych oraz dogodne warunki zdobycia cennego doświadczenia zawodowego to kolejne atuty straży ochrony kolei.

Na początku pracy, gdy funkcjonariusz adaptuje się do służby, przechodzi szkolenie podstawowe, zakończone egzaminem. W tym czasie zarobki oscylują w granicach najniższej krajowej. Z czasem sokista może zdobywać kolejne stopnie i zarabiać coraz więcej. Praca w Straży Ochrony Kolei wiąże się też z benefitami pozapłacowymi, do których należą zniżki na przejazdy pociągami w kraju i za granicą, pakiet opieki medycznej i możliwość korzystania z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej. Wynagrodzenia.pl przedstawia raport: miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) na tym stanowisku wynosi 3 370 PLN brutto. Co drugi strażnik ochrony kolei otrzymuje pensję od 2 710 PLN do 4 120 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych strażników ochrony kolei zarabia poniżej 2 710 PLN brutto.