fot.unsplash.com

Niestety, w Polsce brakuje pielęgniarek, aż 72% szpitali zgłasza braki w personelu, a specjalistów w tej dziedzinie brakuje nawet w prywatnych przychodniach. Pielęgniarstwo nie jest często wybieranym kierunkiem, czemu nie pomaga fakt, że wiele osób rezygnuje już w pierwszym roku studiów. Jednak mała ilość pielęgniarek sprawia, że znalezienie pracy w tym zawodzie nie będzie wyzwaniem, co przyciąga wielu chętnych. Wiele osób decyduję się na ten kierunek również z powodów altruistycznych jak chęć pomocy ludziom chorym i ich rodzinom.

Jak zostać pielęgniarką?

Kiedyś, aby zostać pielęgniarka, trzeba było jedynie ukończyć szkołę pielęgniarską trwającą 5 lat, jednak wymagania te uległy zmianie w roku 2005. Teraz, aby zostać pielęgniarką trzeba ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Studia te trwają 6 semestrów, czyli 3 lat i wymagają ukończenie 1200 godzin praktyk zawodowych. Możliwe jest też ukończenie studiów magisterskich na tym kierunku, które trwają 4 semestry, czyli 2 lata i wymagają ukończenia 4 tygodni praktyk. Poza tym trzeba również posługiwać się językiem angielskim co najmniej na poziomie B2. Roczna opłata za studia pielęgniarskie zazwyczaj waha się w granicach od 5000 PLN do 6000 PLN. Jednak na studiach się nie kończy, a żeby w świetle prawa, być uważanym za pielęgniarkę/pielęgniarza, absolwent musi zyskać prawo do wykonywania tego zawodu, które jest przyznawane przez okręgową radę pielęgniarek i położnych. Po wpisaniu do okręgowego rejestru pielęgniarek absolwent zyskuje dokument uprawniający go do praktykowania tego zawodu.

fot.unsplash.com

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Studia pielęgniarskie posiadają podobne wymagania do większości studiów medycznych. W większości uczelni wymagana jest rozszerzona biologia, natomiast pozostałe przedmioty różnią się w zależności od placówki. W większości przypadków są to jednak przedmioty takie jak chemia, matematyka, czy fizyka.
Jaką specjalizacje wybrać?
Na studiach pielęgniarskim można wybrać jedną lub nawet kilka specjalizacji. Osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, zwiększyć kompetencje zawodowe, czy zwyczajnie są zaciekawione daną dziedziną, mogą wybierać ze specjalizacji takich jak np. :
-pielęgniarstwo chirurgiczne
-pielęgniarstwo neurologiczne
-pielęgniarstwo onkologiczne
-pielęgniarstwo pediatryczne
-pielęgniarstwo ratunkowe
-promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
-pielęgniarstwo opieki długoterminowej
-pielęgniarstwo epidemiologiczne
-pielęgniarstwo diabetologiczne
-pielęgniarstwo kardiologiczne
Specjalizacje te służą lepszemu przygotowaniu pielęgniarki do pracy na konkretnych wydziałach np. osoba, która ukończyła pielęgniarstwo psychiatryczne świetnie nada się do pracy w szpitalu psychiatrycznym.

fot.unsplash.com

Czego nauczysz się student pielęgniarstwa?

Studia pielęgniarskie mogą nie wydawać się szczególnie wymagające, ale są to mimo wszystko studia medyczne i wymagają wiedzy na temat wiele dziedzin związanych z medycyną. Student zetknie się z przedmiotami takimi jak anatomia, fizjologia, patologia, biochemia itp. Pielęgniarka ma ciągły kontakt z pacjentami i ich rodzinami, więc musi umieć udzielić porady i wesprzeć osoby, które znajdują się w trudnej i stresującej sytuacji, dlatego na studiach może zapoznać się z tematami takimi jak psychologia, czy pedagogika. Część przedmiotów zależy od specjalizacji, którą wybierze student. Po ukończeniu studiów pielęgniarka będzie umiała m.in. opiekować się niepełnosprawnymi, radzić sobie z trudnymi sytuacjami, sprawować opiekę nad pacjentem oraz będzie mieć podstawową wiedzę na temat wielu dziedzin medycyny.

Czy warto zostawać pielęgniarką? Ile zarabia pielęgniarka?

Niestety zarobki pielęgniarek w Polsce są dość niskie w porównaniu do ilości obowiązków, które na nich spoczywają. Średnia pensje pielęgniarki to 3960 PLN brutto lub około 2879 PLN netto. Badania pokazują, że aż 29% pielęgniarek nie jest zadowolonych ze swoich pensji. Większość osób podejmuje ten zawód, ponieważ chcą pomagać ludziom, jednak dla wielu osób pensja jest dużym minusem, który może zniechęcić ich do tego zawodu.