fot.unsplash.com

Spedytor wyszukuje najlepszy i najtańszy środek transportu, negocjuje stawki i pilnuje, by zlecenie zostało wykonane terminowo. Spedytor nie jest przewoźnikiem. Jego zadaniem jest zlecenie transportu przewoźnikowi oraz „zdalna opieka na przesyłką” w trakcie jej drogi do klienta. Praca spedytora polega na codziennym komunikowaniu się z kierowcami, przewoźnikami, klientami, kontrahentami oraz współpracownikami w firmie. W wielu spedycjach do zadań spedytora należy również prowadzenie dokumentacji, rozliczanie zleceń i podpisywanie umów. Takie pytanie zadaje sobie wielu młodych ludzi. Marzą o wysokich zarobkach, nienormowanym czasie pracy i swobodzie działania. Jeśli i Wy się do nich zaliczacie to sprawdźcie, czy spedytor to zawód skrojony do Waszych potrzeb!

Na czym polega praca spedytora?

Innymi słowy, to na czym polega praca spedytora, można określić jako „opiekę nad przesyłką”, w trakcie jej drogi z punktu „A” do „B” i organizację wszelkich działań związanych z przewozem. Przy okazji omawiania tematu warto zwrócić uwagę na problem: spedytor, a przewoźnik. Oba powszechnie kojarzone są z transportem. Spedytor  nie jest jednak przewoźnikiem, ale do jego zadań może należeć właśnie zlecenie transportu przewoźnikowi, gdyż sam przewóz jest elementem całego pasma działań związanych ze spedycją.

Przewoźnik nie jest spedytorem, ale jak mówi art. 800., spedytor może dokonać też przewozu samodzielnie – wtedy obowiązują go prawa i obowiązki przewoźnika. Praca w spedycji wymaga odpowiednich umiejętności. Znajomość języków pomoże w przypadku organizowania transportów międzynarodowych lub współpracy z międzynarodowymi klientami. Niezbędna jest też umiejętność logicznego myślenia, dobra organizacja pracy, zręczność w obsłudze urządzeń biurowych, często też odporność na stres i umiejętność działania pod presją czasu, podejmowania samodzielnych decyzji.

fot.unsplash.com

Jak zostać spedytorem?

Jeszcze kilka lat temu, aby zostać spedytorem, wystarczyło ukończyć technikum spedycyjne, liceum transportowe o specjalizacji transport i logistyka, bądź szkołę policealną. Dzisiaj preferowane jest wykształcenie wyższe uzyskane w ramach takich kierunków studiów jak: logistyka i spedycja, transport i spedycja, ekonomia, etc. Jednak odpowiednie wykształcenie to dopiero początek. Niezwykle cenne w owym zawodzie jest doświadczenie w branży transportowej, sprzedaży czy obsłudze klienta- to właśnie ono stanowi podstawowe kryterium wyboru, jakim kierują się potencjalni pracodawcy. W owym zawodzie niezwykle ważna jest znajomość języków obcych. Język angielski w stopniu komunikatywnym to podstawa.

fot.unsplash.com

Znajomość innych języków obcych jest mile widziana, zwłaszcza gdy aplikujemy na stanowisko spedytora międzynarodowego. Spedytor to osoba, która powinna nieustannie się kształcić, rozwijać swoje umiejętności. Na spedytorów czeka wiele dodatkowych kursów i szkoleń, takich jak np. sposoby odprawy ładunków w transporcie międzynarodowym. Od osób pracujących w charakterze spedytora wymaga się określonych cech personalnych i interpersonalnych. Cenione są przede wszystkim: zdolności organizacyjne, łatwość nawiązywania kontaktów, charyzma, zdolności negocjacyjne. W tym zawodzie mile widziane są osoby posiadające żyłkę handlowca, odporne na stres, dyspozycyjne, posiadające rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną, zdolność myślenia analitycznego i strategicznego. Dodatkowymi umiejętnościami są: podzielność uwagi i perfekcyjna pamięć, dzięki którym wykonywanie określonych formalności spedycyjnych jest szybkie i łatwe.