fot.unsplash.com

Do zadań i obowiązków spawacza należy między innymi spawanie elementów metalowych, obsługa urządzeń spawających, udział w bieżących naprawach i remontach maszyn i urządzeń produkcyjnych, udział w produkcji części zamiennych oraz dobór narzędzi i utrzymywanie ich w dobrym stanie technicznym. Czy za te wszystkie czynności otrzyma on odpowiednie wynagrodzenie? My znamy odpowiedź! Czytaj dalej i sprawdź sam. 

Czym jest spawanie?

Spawanie jest to łączenie krawędzi materiałów konstrukcyjnych przez ich stopienie i połączenie wysoką temperaturą przy pomocy utleniania się gazów palnych do atmosfery jednakże nie tylko, ponieważ może ono być wykonywane także przez tworzenie łuku elektrycznego, który powstaje między elementami które się spawa a elektrodą spawarki. Osoba spawająca w zależności od jej umiejętności i kwalifikacji wykonuje cięcia lub spawy innymi sposobami. Dokonywać spawania można przez odejmowanie lub dodawanie spoiwa scalającego, a jakość spawu świadczy o umiejętnościach i doświadczeniu osoby która spawa.

Spawacz wykonuje spawanie lub przecinanie materiałów konstrukcji metali w tym, elementów żeliwnych, stalowych lub z metali niezależnych i ich stopów. Jego praca jest bardzo ważna i przedstawia dużą wartość gdyż to od jego sumienność zależy czy dana konstrukcja przetrwa naciski wszystkich sił zewnętrznych na które jest narażona, wiąże się to, z tym że na jego barkach spoczywa nie tylko odpowiedzialność za maszyny czy zbrojenia budynków ale także za życie i zdrowie ludzi którzy z tych dobrodziejstw korzystają

fot.unsplash.com

Co wpływa na wynagrodzenie?

Na twoje wynagrodzenie wpływa wiele ważnych czynników. Jakich? Przede wszystkim straż pracy. Bardzo często wynagrodzenie początkującego pracownika stanowi znikomą cześć pensji jego doświadczonego kolegi. Wielkość firmy. Małe rodzinne firmy nie są w stanie zaoferować wynagrodzenia na poziomie wielkich zagranicznych korporacji. Duże firmy zazwyczaj oferują również bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych. Lokalizacja firmy. Dwie podobne firmy w różnych miastach mogą oferować znacznie odbiegające od siebie wynagrodzenia dla pracownika.

Ile zarabia spawacz?

Według serwisu zarobki.pracuj.pl przeciętne wynagrodzenie osoby pracującej na stanowisku Spawacz wynosi 4 800 zł i jest o 100 zł wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Na umowie o pracę jest to 3 472 złotych netto, na umowie zlecenie 3 627 złotych netto, na umowie o dzieło 4 147 złotych netto, a na umowie B2B 3 978 złotych netto.

Najczęściej przyznawanym benefitem na stanowisku: Spawacz jest świadczenia socjalne, bony towarowe, ubezpieczenie na życie oraz bony żywieniowe. 33% osób pracujących na stanowisku: Spawacz otrzymuje premię co miesiąc. 95% osób zatrudnionych na stanowisku: Spawacz pracuje na podstawie umowy o pracę.

fot.unsplash.com

Natomiast według portalu wynagrodzenia.pl miesięczne wynagrodzenie zależne jest od stanowiska.

Młodszy specjalista w skali miesiąca zarobi 4 000 złotych brutto, czyli 2 907 złotych netto. Co drugi spawacz otrzymuje pensję od 3 300 złotych do 5 180 złotych. 25% najgorzej wynagradzanych spawaczy zarabia poniżej 3 300 złotych brutto. Na zarobki powyżej 5 180 złotych brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych spawaczy.

Specjalista w skali miesiąca zarobi 4 410 złotych brutto, czyli 3 196 złotych netto. Co drugi spawacz otrzymuje pensję od 3 640 złotych do 5 230 złotych. 25% najgorzej wynagradzanych spawaczy zarabia poniżej 3 640 złotych brutto. Na zarobki powyżej 5 230 złotych brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych spawaczy.

Starszy specjalista w skali miesiąca zarobi 4 630 złotych brutto, czyli 3 352 złotych netto. Co drugi spawacz otrzymuje pensję od 3 900 złotych do 5 880 złotych. 25% najgorzej wynagradzanych spawaczy zarabia poniżej 3 900 złotych brutto. Na zarobki powyżej 5 880 złotych brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych spawaczy.