fot.unsplash.com

Aby zostać specjalistą z dziedziny bankowości, należy skończyć studia na kierunku finanse i bankowość. Po pięcioletnich studiach ekonomicznych zyskuje się tytuł magistra, który pozwala na podbój banków i instytucji finansowych, które potrzebują w swoich kadrach takich pracowników. Wystarczy w tym celu pomyślnie przejść rekrutację na pracownika banku w wybranym jego oddziale.

Jak wygląda praca bankiera?

Tak naprawdę bankier ma wiele szans na rozwój swojej kariery. Może podjąć pracę w dowolnym banku na różnych stanowiskach, a także w różnych specjalizacjach, których obecnie jest mnóstwo – kredyty, operacje bezgotówkowe, można zostać kasjerem bankowym, brokerem, finansistą i tak dalej. Bankier stale ma do czynienia z pieniędzmi, często ogromnymi, swoich klientów. Dlatego też muszą go cechować ogromna sumienność, dokładność, cierpliwość i przede wszystkim uczciwość. Najmniejszy błąd w jakiejkolwiek operacji bankowej może mieć katastrofalne skutki. Katastrofalne zarówno dla klienta, jak i dla samego pracownika banku, który ryzykuje swoją posadą. Pracownik bankowy musi być osobą rzetelną, kompetentną, wzbudzać zaufanie. Musi posiadać nie tylko ogromny zasób wiedzy, ale także stale ją aktualizować, szczególnie o nowości ofertowe swojego banku, jak i konkurencji. Do tego powinien mieć umiejętność słuchania potrzeb klientów i rozmawiania z nimi. To bardzo ważne, gdyż w końcu właśnie bankowcowi powierza się swoje pieniądze.

Praca bankiera
fot.unsplash.com

Cechy idealnego bankiera

Czym charakteryzuje się dobry bankier? Aby rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba przeanalizować, jaki jest zakres jego obowiązków.

Zadania doradców klienta to zazwyczaj sprzedaż kredytów, depozytów czy kont, spotkania z klientami, pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie z nimi relacji, akcje promocyjne, prowadzenie dokumentacji transakcji, opracowywanie sprawozdań i raportowanie swojej pracy.

Dyrektorzy regionalni z kolei ponoszą odpowiedzialność za realizację celów sprzedażowych w swoim oddziale. Muszą motywować zespół, prognozować i planować pracę poszczególnych osób.

Pracownicy banku, bez względu na obowiązki, powinni posiadać umiejętność budowania relacji z klientem. Sprawna komunikacja jest bezwzględnie potrzebna. Nie zapominajmy także, iż bankowiec ma dostęp do dużych sum pieniędzy, podpisuje umowy kredytowe i inne, które często mają ogromny wpływ na życie klientów. Osoba na stanowisku doradczym musi się więc cechować odpowiedzialnością, rzetelnością, skrupulatnością oraz asertywnością. Każdy najmniejszy błąd może być bowiem bardzo kosztowny.

Praca bankiera
fot.unsplash.com

Obejmujący coraz wyższe stanowiska pracownik siłą rzeczy będzie się rozwijał, nabywał doświadczenie, wiedzę i umiejętności pozwalające mu wykonywać nowe zadania.

Wymagania do bycia bankierem

Nie ma osoby, która mogłaby powiedzieć, że nie potrzebuje pieniędzy. Jeśli zawodowo chciałbyś obracać zawrotnymi kwotami, a dodatkowo lubisz kontakt z ludźmi i masz analityczny umysł – kariera w bankowości stoi przed tobą otworem i może być bardzo atrakcyjną perspektywą.

Co studiować, aby pozytywnie przejść rekrutację w bankowości?

Dobrym wyborem są wszystkie kierunki studiów związane z matematyką, gospodarką. Finanse i bankowość to najbardziej oczywisty kierunek. Popularne wśród przyszłych bankowców są także studia ekonomiczne, rachunkowość i matematyka.

Warto jednak pamiętać, że samo wyższe wykształcenie może być niewystarczające do objęcia posady w strukturach instytucji finansowych. Rekruterzy zwracają szczególną uwagę na to, czy kandydat odnajdzie się w pracy z klientem. A w niej liczą się przede wszystkim komunikatywność, wysoka kultura osobista i znajomość technik sprzedażowych. Warto dodać, że także osoby z wykształceniem średnim mają szansę zostać pracownikami banku. Jeśli wykazują odpowiednie predyspozycje, nie ma przeszkód, aby ubiegały się o zatrudnienie na niższych stanowiskach, a potem stopniowo, wraz ze wzrostem doświadczenia, wspinały się po szczeblach kariery.

Współcześnie o pracę w sektorze finansowym jest nieco trudniej niż jeszcze kilka lat temu. M.in. szybki rozwój i rosnąca popularności bankowości elektronicznej przyczyniły się do tego, że zapotrzebowanie na pracowników zmalało. Nie oznacza to jednak, że banki nie prowadzą rekrutacji – wręcz przeciwnie, skuteczni doradcy klientów czy managerowie są stale poszukiwani, a portale z ogłoszeniami przepełniają zróżnicowane oferty pracy w bankowości.