Praca inspektora ruchu drogowego
fot.wikipedia.org

Służby mundurowe – zwykle bardzo sformalizowane jednostki powoływane przez państwo lub jego organy do spełniania części jego podstawowych zadań. Należą do nich: siły zbrojne, policja, straż graniczna, straż pożarna, różnego rodzaju służby specjalne. Praca w służbach mundurowych z pewnością nie należy do łatwego zadania i musisz zdawać sobie sprawę z tego przed aplikacją. Pisaliśmy już o policjantach, strażakach, straży granicznej, straży miejskiej, teraz czas na pracę inspektora ruchu drogowego. Jak wygląda? Jakie są wymagania do tego zawodu? Odpowiadamy na wszystkie pytania! 

Czym tak właściwie zajmuje się inspektor ruchu drogowego?

Inspekcja Transportu Drogowego (w skrócie ITD) to wyspecjalizowana, umundurowana i uzbrojona formacja kontrolna, która została powołana na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Z jakiego powodu została powołana? Konieczność wynikła z zapewnienia uczciwej konkurencji w transporcie drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Był to jeden z wymogów przedstawionych przez Unię Europejską. Głównym celem działalności Inspekcji Transportu Drogowego jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałanie degradacji dróg, oddziaływanie na przedsiębiorców w celu przestrzegania przez nich prawa, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym, eliminowanie patologicznych zjawisk w transporcie drogowym.

Praca inspektora ruchu drogowego
fot.unsplash.com

Warto mieć na uwadze fakt, iż Inspekcja Transportu Drogowego współdziała z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Strażą Ochrony Kolei, Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową, a także organami prowadzącymi kontrolę podatkową i zarządcami dróg publicznych. Inspekcją Transportu Drogowego kieruje Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD), który stanowi centralny organ administracji rządowej, podległy ministrowi do spraw transportu.

Obowiązki Inspekcji Transportu Drogowego

Do podstawowych zadań Inspekcji należy między innymi kontrola i zapewnienie przestrzegania następujących przepisów prawnych:

  • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  • przepisów międzynarodowych w zakresie przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi,
  • przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami;

W 2011 roku Inspekcja Transportu Drogowego uzyskała nowe uprawnienia, na które składają się:

  • kompetencje Ministra Infrastruktury i Budownictwa w zakresie wydawania uprawnień w międzynarodowym transporcie drogowym (przejęła likwidowane gospodarstwo pomocnicze Ministerstwa Infrastruktury),
  • kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w odniesieniu do prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących naruszeń przepisów ruchu drogowego w postaci przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych. Zadania te realizowane są w ramach systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, który budowany jest na podstawie projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Praca inspektora ruchu drogowego
fot.unsplash.com

Kontrowersje związane z zawodem inspektora ruchu drogowego

Z pewnością zdajesz sobie sprawę z tego, że jakiekolwiek służby mundurowe budzą wiele kontrowersji wśród „zwykłych” ludzi. Policjantów często uważa się za wrednych ludzi, którzy tylko szukają opcji, aby dać komuś mandat i wyrobić sobie premię. Ochotnicza Straż Pożarna nie robi za wiele. Straż Miejska nic nie może, a Wojsko Polskie to już nie to samo co lata temu. Takie sytuacje mają miejsce w absolutnie każdym zawodzie i tyczą nie tylko ludzi, którzy w pracy noszą mundury. Oczywiście takie kontrowersje nie ominęły Inspekcji Transportu Drogowego, jak i samych inspektorów.

Kontrowersje wywołały praktyki związane z używaniem tzw. fotoradarów, polegające na wykonywaniu zdjęć tyłu pojazdu, co uniemożliwiało identyfikacje kierowcy oraz nieudostępnianie zdjęć wykonanych przez fotoradary na etapie postępowania mandatowego.