Ile zarabia się w Służbie Granicznej
fot.flickr.com

Straż Graniczna to fundacja mundurowa, która ma za zadanie chronić granice państwowe i kontrolować ruch graniczny w Polsce. W jej skład wchodzi kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Służba ta nie jest istotna tylko i wyłącznie dla bezpieczeństwa Polski, ale całej Unii Europejskiej. Cała rekrutacja jak i praca sama w sobie nie jest łatwa. Czy cały ten trud i poświęcenie wynagradzają naprawdę spore zarobki? Czytaj dalej i sam się przekonaj!

Czym zajmuje się Straż Graniczna? Zakres obowiązków Straży Granicznej

Straż Graniczna zapobiega nielegalnej migracji poprzez czynności kontrolne, rozpoznaje i analizuje zagrożenia, wydaje zezwolenia na przekraczanie granicy — także wizy, rozpoznaje, zapobiega i wykrywa przestępstwa oraz ściga sprawców — chodzi m.in. o przestępstwa związane z nielegalnym przewozem towarów czy dóbr kultury, przemytem narkotyków czy handlem ludźmi, osadza i utrzymuje znaki graniczne, chroni urządzenia służące do ochrony granicy, gromadzi i przetwarza informacje z zakresu ochrony granic i kontroli ruchu granicznego, sprawuje nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich, chroni granice Polski w przestrzeni powietrznej, zapobiega nielegalnemu transportowi odpadów i szkodliwych substancji (w tym substancji promieniotwórczych), zapobiega handlowi bronią i narkotykami, prowadzi kontrolę legalności pracy wykonywanej przez cudzoziemców.

Ile zarabia się w Służbie Granicznej
fot.wikipedia.org

Ile zarabia się w Służbie Granicznej?

Straż Graniczna oferuje stabilne zatrudnienie od samego zatrudnienia, aż do emerytury. Poza wypłatą osoby w służbach mundurowych mogą liczyć na wiele benefitów jak np. wsparcie w trudnej sytuacji materialnej, dofinansowanie mieszkania czy zakupu nieruchomości. Podobnie jak w przypadku pracy Policjanta czy Strażaka wszystkie te dodatki są w stanie podnieść pensję naprawdę sporo. Zarobki w Straży Granicznej oczywiście są różne na poszczególnych etapach służby.

  • Funkcjonariusz SG – kursant (szkolenie trwa ok. 7 miesięcy) do 26 roku życia otrzymuje w służbie przygotowawczej miesięczne wynagrodzenie prawie 2 750 zł netto (na rękę)-zwolnienie od podatku od osób fizycznych natomiast funkcjonariusz SG – kursant (szkolenie trwa ok. 7 miesięcy) powyżej 26 roku życia otrzymuje w służbie przygotowawczej miesięczne wynagrodzenie ponad 2 550 zł netto (na rękę).
  • Funkcjonariusz SG – kontroler, młodszy asystent (bezpośrednio po ukończeniu szkolenia) do 26 roku życia otrzymuje w służbie przygotowawczej miesięczne wynagrodzenie prawie 3 960 zł netto (na rękę)-zwolnienie od podatku od osób fizycznych, a Funkcjonariusz SG – kontroler, młodszy asystent (bezpośrednio po ukończeniu szkolenia) powyżej 26 roku życia otrzymuje w służbie przygotowawczej miesięczne wynagrodzenie ponad 3 640 zł netto (na rękę).
  • Funkcjonariusz SG – w służbie stałej (na najniższym stanowisku służbowym) do 26 roku życia otrzymuje średnio miesięczne wynagrodzenie ponad 4 230 zł netto (na rękę) -zwolnienie od podatku od osób fizycznych, a Funkcjonariusz SG – w służbie stałej (na najniższym stanowisku służbowym) powyżej 26 roku życia otrzymuje średnio miesięczne wynagrodzenie ponad 3 890 zł netto (na rękę)
Ile zarabia się w Służbie Granicznej
fot.wikipedia.org

Dodatki do wypłaty, czyli premie w Służbie Granicznej, na co można liczyć pełniąc służbę?

Jak już wspominaliśmy, większość służb mundurowych ma to do siebie, że choć podstawa nie jest zbyt wysoka to łącząc ją z premiami i dodatkami można uzbierać naprawdę sporą sumkę co miesiąc. To, jakie dodatki przysługują ci, pełniąc służbę w Straży Granicznej zależne jest od tego czy pracujesz już tam na stałe czy dopiero zaczynasz swoją przygodę w tym zawodzie.

Funkcjonariusz w służbie przygotowawczej otrzymuje:

  • równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego,
  • zwrot kosztu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby do 30 km.

Funkcjonariusz w służbie stałej otrzymuje:

  • równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego,
  • równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego,
  • pomoc finansowa na kupno lokalu mieszkalnego lub domu,
  • zwrot kosztu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby do 30 km.