fot.unsplash.com

Zapewne nie jednego z nas zastanawia kim jest inżynier i co musimy zrobić aby ten tytuł uzyskać? Jest to tytuł odpowiadający magistrowi na politechnice, oznacza on ukończenie studiów i zdobycie kwalifikacji na danym kierunku. Jednakże słowo inżynier ma również inne znaczenie i oznacza specjalistę jednego z odłamów inżynierii. Czym więc tak naprawdę zajmuje się inżynier i jak w praktyce wygląda jego praca? Odpowiadamy i zapraszamy do przeczytania naszego artykułu!

Kim jest inżynier?

Termin „inżynier” obejmuje naprawdę wiele znaczeń, więc ciężko w krótki sposób określić czym się naprawdę zajmuje. Inżynier może pracować w różnych dziedzinach, między innymi związanych z chemią, mechaniką, technologią i komputerami a także środowiskiem. Najprościej mówiąc, osoba pracująca w tej profesji zajmuje się pracą związaną z nauką i matematyką i jej zadaniem jest rozwiązywanie z ich pomocą rozmaitych problemów. Ponieważ inżynier jest bardzo ogólnym pojęciem, istnieje wiele tytułów, które dokładniej doprecyzowują czym dokładnie dana osoba się zajmuje.

W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania tytułem inżyniera możemy określić architektów, urbanistów, wyszczególnić inżynierów budownictwa i środowiska, elektrycy, elektroników i inżynierów telekomunikacji, mechaników, chemików, górników, metalurgów i pokrewnych, geodetów i kartografów, inżynierów rolnictwa, leśnictwa i pokrewnych, inżynierów zarządzania produkcją, oraz innych, niesklasyfikowanych w tym rozporządzeniu.

Praca inżyniera
fot.unsplash.com

Jakie obowiązki stawia przed nami praca inżyniera?

Obowiązków w pracy inżyniera jest niemało, jednym z nich na pewno będzie tworzenie planów i detalicznych rysunków technicznych, przygotowywanie planów budżetowych i szacowanie kosztów, kreowanie dokładnych specyfikacji projektu i planowanie eksperymentów inżynierskich. Oprócz tego inżynier musi kompletować dokumenty z regulacjami dotyczących problemów związanych z bezpieczeństwem. Ważne jest też, żeby pracując w tym zawodzie być w stanie kończyć projekty na czas i trzymając się budżetu określonego przez naszego przyszłego pracodawcę. Inżynier będzie też odpowiedzialny za komunikację z klientami i współpracownikami na temat wyników przeprowadzanych analiz.

Co więc należy do zadań w pracy inżyniera?

Inżynier pomaga stosować naukę i matematykę w przypadku problemów technicznych. Osoby pracujące w tej profesji pomagają w tworzeniu nowych produktów poprzez nagrywanie i analizowanie wydajności i przeprowadzanie rozmaitych testów. Inżyniera mają esencjalną rolę w każdym biznesie podczas procesu tworzenia danego produktu. Umiejętności posiadane przez osoby pracujące w tym zawodzie pomagają w tworzeniu produktów, które przechodzą przez testy jakości dla klientów. To jakie będziemy mieć warunki pracy w zawodzie zależy ściśle od miejsca, w którym się zatrudnimy.

Praca inżyniera
fot.unsplash.com

Naszym zadaniem może więc być tworzenie produktów i ich designu, systemów a także rozwiązywanie problemów związanych z inżynierią chemiczną, mechaniką, elektroniką i geotechnologią. Bez wątpienia zawód inżyniera nie należy do najłatwiejszych do opisania – to przez to jak wiele zawodów możemy podpiąć pod ten termin, ale wiąże je jedno – nauka i zdolności techniczne, jakich potrzebujemy do wykonywania tej profesji. Możemy jasno stwierdzić, że jest to praca dla osób myślących nie tylko w sposób logiczny ale też kreatywny – kreatywność przyda nam się do tworzenia nowych rozwiązań problemów. Jeśli uważasz się za kogoś, komu odpowiadałby praca w jednej z wielu dziedzin inżynierskich – warto przejrzeć wszelkie kierunki znajdujące się na politechnice i wybrać ten, który nam najbardziej odpowiada.