Praca wojskowego
fot.unsplash.com

Marzy ci się praca w służbach mundurowych? Tak naprawdę masz sporo możliwości. Przyjrzyj się pracy strażaka, policjanta, strażnika miejskiego, służb granicznych, sił zbrojnych, inspektora transportu drogowego czy też służby więziennej. Jeśli koniecznie chcesz pracować w mundurze, zastanów się która praca najbardziej odpowiada twoim zainteresowaniom i w której najlepiej byś się odnalazł. Dziś przestawimy ci pracę wojskowego. Jak ona wygląda? Co należy do jego obowiązków i zadań? Tego wszystkiego się dowiesz. Czytaj dalej!

Praca wojskowego – jak właściwie wygląda?

Dużej części osób wojsko kojarzy się albo z dawnymi czasami, kiedy to każdy mężczyzna musiał odsłużyć tam swoje, a później dopiero wracał na wolność, albo z komisją wojskową, na którą trzeba się stawić, albo z serialami czy filmami. Żołnierz czy też wojskowy to osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych kraju. Zobowiązany jest on do obrony granic lub może być skierowany poza granicę własnego kraju. Takie sytuacje są jednak nieczęste i dzieje się tak tylko i wyłącznie jeśli dany kraj jest agresorem czy ze względu na umowy międzynarodowe. W okresie pokoju, kiedy nie ma konfliktów zbrojnych żołnierze pomagają cywilom w czasie klęsk żywiołowych i katastrof.

Armia składa się z Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Jako wojskowy możesz także pracować zarówno w żandarmerii wojskowej (rodzaj wojskowej policji) lub w GROm (jednostka wojskowa wojsk specjalnych). Warto mieć świadomość, że wykonując zawód żołnierza, trzeba się bezwzględnie podporządkować rozkazom dowództwa. Nawet jeśli oznacza to skierowanie do służby o kilkaset kilometrów od domu. Praca w tym zawodzie to ciągłe szkolenia, dyscyplina oraz konieczność zachowania wysokiej sprawności fizycznej. Dodatkowo musisz być odporny na naprawdę wysoki stres. Z pewnością nie jest to zawód czy praca dla każdego i jest to jak najbardziej zrozumiałe. Dobrze przemyśl swoją decyzję, tak abyś był w stu procentach pewny tego, że właśnie w ten sposób chcesz zarabiać na życie. Tak naprawdę, aby zrozumieć, co jest obowiązkiem żołnierza, najłatwiej jest spojrzeć na przepisy.

Praca wojskowego
fot.unsplash.com

Podstawowe uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy zawodowych

Art. 50a. [Obowiązek utrzymywania sprawności fizycznej]
1. Żołnierz zawodowy jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych przez uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach z wychowania fizycznego.

Art. 51. [Tajemnica wojskowa]
1. Żołnierze zawodowi są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie informacje niejawne, z którymi zapoznali się podczas lub w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej, w tym również informacje stanowiące tajemnicę innego państwa chronioną na zasadzie wzajemności na podstawie zawartych umów międzynarodowych.

Praca wojskowego
fot.unsplash.com

Szczególne obowiązki i uprawnienia służbowe żołnierzy zawodowych

Art. 43.
1. Żołnierz zawodowy ma szczególny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej i poświęcenia się służbie Narodowi i Ojczyźnie. Powinien być wzorem patriotyzmu i honoru, pełnić służbę lojalnie i sumiennie, być sprawiedliwym i dbałym dowódcą, opiekunem i wychowawcą, zdyscyplinowanym podwładnym, szczerym i dobrym kolegą.
2. Żołnierze zawodowi są obowiązani wykonywać rozkazy przełożonych i są odpowiedzialni za realizację powierzonych im zadań; jednakże nie wolno im wykonywać rozkazów, jeżeli łączyłoby się to z popełnieniem przestępstwa. Odpowiedzialność osobista podwładnych nie zwalnia przełożonych od ich własnej odpowiedzialności.