fot.unsplash.com

Motywacje czy powody do służenia w wojsku są naprawdę różne. Niezależnie od tego, jaki powód występuje u ciebie, chcielibyśmy przeprowadzić cię przez cały proces rekrutacji, tak abyś wiedział, na co musisz się przyszykować, co będzie należało do twoich obowiązków i zadań. Pisaliśmy już o tym na czym polega praca wojskowego/żołnierza, teraz chcielibyśmy poruszyć kwestię naboru do wojska. Zainteresowany? No to zaczynajmy! 

Szczególne obowiązki i uprawnienia służbowe żołnierzy zawodowych. Czym tak naprawdę zajmuje się wojskowy?

Zacznijmy od najważniejszego, czyli właściwie od tego czym zajmuje się żołnierz czy też wojskowy? Opinie na ten temat są naprawdę podzielone i nie ma w tym nic dziwnego. Lata temu wojsko było obowiązkowe i każdy mężczyzna musiał przez nie przejść, obecnie ten obowiązek został zniesiony i tak naprawdę tylko nieliczna grupa osób chce wejść w ten zawód. Nie ma w tym też nic dziwnego. Praca w służbach mundurowych jest niebezpieczna. Każdego dnia narażasz nie tylko swoje zdrowie, ale także i życie. Oczywiście przyświeca temu naprawdę ważny cel, jakim jest bezpieczeństwo kraju oraz jego mieszkańców, jednak musisz zdawać sobie sprawę z poświęcenia, jakie cie czeka. Praca w mundurze to nie tylko ubiór, ale także ogromna odpowiedzialność i spory stres, któremu musisz stawić czoła. Czym zajmuje się żołnierz?

Art. 43.
1. Żołnierz zawodowy ma szczególny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej i poświęcenia się służbie Narodowi i Ojczyźnie. Powinien być wzorem patriotyzmu i honoru, pełnić służbę lojalnie i sumiennie, być sprawiedliwym i dbałym dowódcą, opiekunem i wychowawcą, zdyscyplinowanym podwładnym, szczerym i dobrym kolegą.
2. Żołnierze zawodowi są obowiązani wykonywać rozkazy przełożonych i są odpowiedzialni za realizację powierzonych im zadań; jednakże nie wolno im wykonywać rozkazów, jeżeli łączyłoby się to z popełnieniem przestępstwa. Odpowiedzialność osobista podwładnych nie zwalnia przełożonych od ich własnej odpowiedzialności.

Jak dostać się do wojska
fot.unsplash.com

Jak dostać się do wojska? Wojsko polskie – rekrutacja

Kiedyś był to obowiązek, teraz musimy się starać o przyjęcie. Aby zostać żołnierzem, należy spełniać podobne wymogi jak w przypadku innych służb mundurowych. Przede wszystkim jest to polskie obywatelstwo, niekaralność za przestępstwa umyślne, pełnoletność, nienaganna opinia, zdolność psychiczna oraz fizyczna do pełnienia czynnej służby wojskowej. To są wymogi dość ogólne, jako że różnić się będę one w zależności od tego, do jakiego korpusu osobowego chcesz się dostać jako kandydat.

Kandydatem na żołnierza zawodowego może być osoba, która:

  • posiada polskie obywatelstwo,
  • ukończyła 18. rok życia,
  • ma nieposzlakowaną opinię,
  • posiada zaświadczenie o niekaralności,
  • posiada odpowiednie kwalifikacje do pełnienia służby,
  • ma pełną zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby,
  • posiada wykształcenie minimum gimnazjalne,
  • kategoria zdrowotna umożliwia mu podjęcie służby (kategoria D i E dyskwalifikuje kandydata),
  • jest wierna Rzeczypospolitej Polskiej.
Jak dostać się do wojska
fot.unsplash.com

Rekrutacja na żołnierza – proces

Jak już wspominaliśmy proces jest bardzo podobny jak w przypadku innych służb mundurowych. Pierwszym krokiem jest złożenie dokumentów do WKU (m.in. życiorys, akt urodzenia, kopia dowodu osobistego, prawo jazdy, dokumenty potwierdzające wykształcenie, odpis aktu małżeństwa czy aktu urodzenia dziecka). Następnie przechodzisz badania lekarskie i psychologiczne. Pierwsze z wymienionych odbywa się w Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej (TWLK). Kiedy się tam udajemy, otrzymujemy kartę obiegową z wyszczególnionymi badaniami, które należy wykonać.

Później czekasz na orzeczenie i w przypadku negatywnej decyzji masz dwa tygodnie na odwołanie się od niej. Na badania psychologiczne udajesz się do Wojskowej Poradni Psychologicznej, gdzie przeprowadzane są badania i testy. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, pozostaje ci tylko otrzymać decyzję, a następnie podpisać kontrakt z dowódcą swojej jednostki, do której zostaniesz przydzielony. Otrzymasz dokładną datę i godzinę stawienia się na miejscu.