terapeuta zajęciowy opis zawodu

Choć terapeuta kojarzy się z jednym, to jednak jest kilka różnych rodzajów stanowisk tego typu. Nasz artykuł będzie dotyczył stricte terapeuty zajęciowego. Jest to nikt inny, jak osoba, która podejmuje się prowadzenia terapii za pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń rehabilitacyjnych, dzięki czemu pozwala na przeciwdziałanie kalectwu oraz innym przewlekłym chorobom. Co więcej, terapeuta zajęciowy może realnie pomóc w przystosowaniu danej osoby do życia w codzienności w zupełnie nowy sposób niż do tej pory. Pomaga w usprawnieniu kondycji fizycznej i psychicznej, jednocześnie podnosząc samodzielność rehabilitanta.

Terapeuta zajęciowy. Co robi?

Do rzeczy, którymi na co dzień zajmuje się terapeuta zajęciowy, należy wiele różnorodnych obowiązków. Łączy je jednak jeden konkretny cel, a jest nim nic innego jak pomoc pacjentowi, który musi na nowo nauczyć się życia. Jednocześnie terapeuta zajęciowy będzie wspierać fizycznie, ale też psychicznie, przystosowując do nowej codzienności. Pozwala na odnalezienie się na nowo, dzięki czemu całość staje się nieco mniej przerażająca.

Co jeszcze należy do obowiązków terapeuty zajęciowego? Otóż przede wszystkim nawiązanie realnego kontaktu terapeutycznego ze swoim pacjentem, a także stałe go utrzymywanie, dbanie o niego. Co więcej, będzie musiał także nawiązać wspomniany kontakt z rodziną pacjenta, jego środowiskiem oraz zespołem aktywizująco-terapeutycznym, z którym ma na co dzień styczność.

Terapeuta zajęciowy musi mieć także świadomość obowiązku społecznego, który na nim spoczywa, a jest nim stałe rozpoznawanie oraz diagnozowanie pacjenta pod kątem jego zmieniających się potrzeb biologicznych, psychologicznych oraz społecznych. Musi każdego dnia dokładnie rozplanować grupowy i indywidualny plan działania pod kątem terapii, biorąc pod uwagę zarówno zainteresowania, jak i możliwości pacjenta oraz jego diagnozę.

zawód terapeuta
fot. pixabay.com

Pozostałe obowiązki terapeuty zajęciowego

Wspomniane powyżej obowiązki terapeuty zajęciowego to jedynie wierzchołek góry lodowej. Warto wymienić także pozostałe, dzięki którym ta praca może być pracą na cały etat i dawać nie tylko wynagrodzenie, ale także ogromną satysfakcję każdego dnia. Terapeuta zajęciowy będzie regularnie organizował różnego rodzaju zajęcia, których zadaniem będzie poprawa stanu psychicznego, fizycznego i społecznego funkcjonowania osoby, która będzie w nich uczestniczyła.

Będzie realnie wpływał na polepszenie integracji pacjenta ze środowiskiem zawodowym. Co więcej, codzienne zadania obfitować będą w naukę pacjentów korzystania ze sprzętów rehabilitacyjnych, by nie mieli problemów z ich użytkowaniem. Konieczne będzie także nieustanne dokumentowanie, monitorowanie, a także – co ważne – ocenianie progresu, jaki niesie cały proces.

Terapeutę zajęciowego obowiązuje tajemnica lekarska w zakresie zarówno samego leczenia, jak i rodziny pacjenta. Będzie także współpracował z pozostałymi lekarzami, którzy mają decydujący wpływ na rehabilitację osoby, a także wykonywać z nią zajęć terapeutycznych. 

terapeuta zajęciowy obowiązki
fot. pixabay.com

Jak zostać terapeutą zajęciowym?

Przede wszystkim należy wspomnieć o tym, że terapeuta zajęciowy musi posiadać wykształcenie średnie w kierunku terapeuty medycznego. Jest to warunek niezbędny. Kolejnym krokiem jest ukończenie studiów na kierunku lub specjalizacji terapii zajęciowej, a udokumentowaniem tego faktu będzie tytuł licencjata. Można jednak ukończyć szkołę policealną, która pozwala na uzyskanie tytułu technika zawodowego. Nauka trwa z reguły dwa lata i obejmuje wiele różnorodnych przedmiotów. Całość kończy się egzaminem pisemnym, który ma potwierdzić kwalifikacje.

Wynagrodzenie terapeuty zajęciowego

Według badań przeprowadzonych przez strony internetowe terapeuta zajęciowy może zarobić średnio 3160 złotych brutto w skali miesiąca. Są jednak takie osoby, które będą zarabiać 3670 złotych brutto, jednak mediana wynosi wspomnianą powyżej kwotę.