fot.unsplash.com

Strażnik straży marszałkowskiej strzeże porządku na terenie zarządzanym przez
Kancelarię Sejmu, w szczególności w trakcie obrad Sejmu lub Senatu. Pełni służbę na wyznaczonych posterunkach zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi. Zapewnia ochronę terenu i budynków, które stanowią własność Sejmu oraz innych obszarów na terenie, których odbywają się posiedzenia Parlamentu. Dba także o nienaruszalność wyposażenia Sejmu: samochody, urządzenia techniczne itp.

Pisaliśmy już o tym jak wygląda praca w straży marszałkowskiej, ale także i jakie kroki musisz poczynić jeśli chcesz wstąpić do właśnie tych służb. Teraz chcielibyśmy poruszyć kwestię zarobkową. Czy praca w tym zawodzie pozwoli ci na życie na poziomie? A może wypłata, którą otrzymasz pod koniec miesiąca zamiast uśmiechu na twojej twarzy, wywoła grymas? Czytaj dalej i sam się przekonaj!

Praca w straży marszałkowskiej – dla kogo będzie idealna? Obowiązki straży marszałkowskiej

Praca w straży marszałkowskiej na stanowisku strażnika z pewnością jest najtrudniejszym zawodem ze służb mundurowych. Twoja profesja to właściwie ochrona całego kraju, w którym służysz, ale także i jego mieszkańców. Strażnik straży marszałkowskiej ściśle współpracuje z innymi służbami takimi jak Policja, Biuro Ochrony Rządu, a w przypadku zagrożenia czy innego niebezpieczeństwa powiadamia np. Straż Pożarną, Pogotowie Gazowe itp.

Praca w służbach mundurowych nigdy nie jest łatwa, a zwłaszcza w przypadku straży marszałkowskiej. Mówi się, że jest to najbardziej niebezpieczny zawód, jaki można wykonywać w Polsce. Czy jest to prawda? Jak najbardziej! Pytanie jest jedno – czy twoje poświęcenie oraz narażanie swojego zarówno zdrowia, jak i życia się opłaca? Na jakie wynagrodzenie możesz liczyć w skali miesiąca?

Ile zarabia się w straży marszałkowskiej
fot.unsplash.com

Kto może zatrudnić się w straży marszałkowskiej? Służbę w Straży Marszałkowskiej może pełnić osoba:

  • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
  • korzystająca z pełni praw publicznych,
  • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie,
  • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • ciesząca się nieposzlakowaną opinią,
  • dająca rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacji uzbrojonej i gotowa podporządkować się dyscyplinie służbowej,
  • mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • która nie pełniła służby, nie pracowała i nie była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.).

Ile zarabia się w straży marszałkowskiej? Zarobki strażnika straży marszałkowskiej

Straż Marszałkowska jest jedną z najlepiej opłacanych formacji w Polsce. Strażnicy zarabiają średnio prawie o tysiąc złotych więcej niż funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, policjanci, zawodowi strażacy czy pogranicznicy. W tę profesję nasz kraj inwestuje naprawdę sporo pieniędzy i finansów. Niedawno wszyscy strażnicy marszałkowscy otrzymali nowe mundury oraz dostęp do większej ilości „sprzętów” jak np. broń palna.

Ile zarabia się w straży marszałkowskiej
fot.unsplash.com

Obecnie uposażenie zasadnicze pracownika Straży Marszałkowskiej, wyliczone na podstawie przeciętnego uposażenia bez nagrody rocznej i dodatku specjalnego, wynosi 4 398,32 zł. Średnie wynagrodzenie to 5956,06 zł. Większość służb mundurowych otrzymuje naprawdę spore premie i to za wiele różnych czynników. Te premie są w stanie podnieść wypłatę w znaczący sposób. Dla porównania Służba Celno Skarbowa otrzymuje wynagrodzenie na poziomie 4722,19 złotych, Straż Pożarna 4909,99 złotych, Policja 4996,39 złotych, a Straż Graniczna około 4996,39 złotych, czyli tyle samo co policja. Na najwyższe zarobki mogą liczyć osoby zatrudnione w Centralnych Biurach Antykorupcyjnych, czyli 8225,76 złotych.