fot.pixabay.com

Praca w służbach mundurowych czyli jako policjant, strażak, wojskowy czy też właśnie strażnik miejski z pewnością wymaga dużego poświęcenia, ale także i dystansu do własnej osoby i odporności na stres, wyzwiska czy inne nieprzyjemne sytuacje. Pisaliśmy już o tym, jak wygląda praca w straży miejskiej oraz co należy do obowiązków osoby tam zatrudnionej, teraz czas na kolejną kwestię, czyli jak właściwie dostać się do straży miejskiej? Odpowiadamy! 

Praca w straży miejskiej – wymagania i obowiązki

Zacznijmy od najważniejszego, czyli kto właściwie nadaje się do pracy w straży miejskiej? Przede wszystkim musi być to osoba dobrze zorganizowana, zmotywowana do działania, a także i ta, która ma dobrą kondycję, w końcu to nie tylko jeżdżenie radiowozem czy robota papierkowa, ale także i ewentualne łapanie kogoś, kto chciałby uciec z miejsca zdarzenia. Kolejną kwestią jest odporność na stres. Niestety, ale straż miejska, podobnie jak i policja, większości osób kojarzy się dość negatywnie. Myśląc o strażaku np. czujemy się bezpiecznie, cieszymy się, że jest, w końcu ratuje ludzi, gasi pożary i ściąga biedne kotki z drzewa. Myśląc o strażniku miejskim czy też policjancie, często naszym pierwszym odruchem jest strach czy też obawa. Kojarzymy te osoby z mandatami, wykroczeniami i problemami.

Jak dostać się do straży miejskiej
fot.unsplash.com

Niestety przez to, jakie podejście ma większość osób do straży miejskiej, z pewnością nie raz zdarzy ci się mieć problemy z dogadaniem się z danym człowiekiem. Musisz przyszykować się na ewentualne wyzwiska, podniesiony głos, olewawczy ton czy też odmowę jakiejkolwiek współpracy. Jeśli jesteś kimś, kto bierze sobie takie rzeczy do serca, z pewnością będzie ci ciężko to przeskoczyć. Tak naprawdę, aby zrozumieć, co cię czeka, warto poruszyć bardzo istotną kwestię, czyli czym właściwie zajmuje się straż miejska?

Czym zajmuje się straż miejska?

Zadania straży miejskiej wymienia ustawa, a dokładniej art. 11., według niego, powinnością funkcjonariuszy jest:
„1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.”

Jak dostać się do straży miejskiej
fot.unsplash.com

Jak dostać się do straży miejskiej?

Aby dostać się do straży miejskiej, musisz przejść badania zarówno te lekarskie, czyli sprawnościowe, jak i psychologiczne. To one decydują o twojej przyszłości lub jej braku w tym zawodzie. Jeśli przejdziesz pozytywnie podstawową rekrutację właściwie od razu rozpoczynasz współpracę. Z początku jest to umowa na 12 miesięcy. Podczas trwania tej umowy odbędziesz szkolenie podstawowe, a następnie przystępujesz do egzaminu. Ma on wpływ na twoje dalsze zatrudnienie. Tak naprawdę po egzaminie masz dwie opcje: współpraca na czas określony (nie dłuższy niż 3 lata) lub od razu umowa na czas nieokreślony.