fot.unsplash.com

W teorii praca w służbach mundurowych powinna być dobrze płatna, w końcu te osoby codziennie ryzykują swoim życiem oraz zdrowiem dla dobra wszystkich ludzi. Jak jest naprawdę? Pisaliśmy już o tym ile zarabia strażak, a także, na jakie wynagrodzenie może liczyć policjant, co jednak ze strażnikiem miejskim? Czy on również otrzyma dobrą pensję, która pozwoli mu nie tylko przeżyć, ale także i coś odłożyć i żyć na poziomie? Właśnie tę kwestię chcielibyśmy dzisiaj poruszyć. Czytaj dalej i sam się przekonaj! 

Praca w straży miejskiej. Jak wygląda zawód strażnika miejskiego?

Strażnik miejski pracuje w terenie, a na dodatek jest to praca w systemie trójzmianowym. Co to oznacza? Strażnik na dobrą sprawę pracuje po osiem lub po dwanaście godzin w skali dnia. Przeciętnie jest to 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. W trakcie służby musi mieć oczy dookoła głowy oraz nerwy ze stali. Przecież nie każda osoba, na którą trafi, będzie grzeczna, kulturalna i otwarta na współpracę. Z pewnością nie raz zdarzy ci się w tym zawodzie usłyszeć przykre słowa, wyzwiska czy nawet spotkać kogoś, kto na sam widok twojego munduru zareaguje agresją oraz krzykiem. Pracodawcy sami zaznaczają, że zawód strażnika miejskiego nie jest prosty. Musisz przygotować się zarówno mentalnie, jak i fizycznie, w końcu nie jest to zawód, który obejmuje wysiłek wyłącznie fizyczny, ale także i ten psychiczny.

Ile zarabia się w straży miejskiej
fot.unsplash.com

Czym zajmuje się straż miejska?

Strażnik miejski ma za zadanie: ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrolę ruchu drogowego, kontrole publicznego transportu zbiorowego, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia, ochronę obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Idealny kandydat na strażnika miejskiego. Kto nadaje się do tej pracy?

Kto będzie tak naprawdę idealnym aplikantem? Przede wszystkim musi to być osoba z tzw. głową na karku. Nie możesz dać się ponieść, niezależnie od sytuacji, musisz zawsze być opanowany, grzeczny oraz kulturalny. Kolejną kwestią jest sprawność fizyczna, jeśli problem sprawia ci przebiegnięcie kilkuset metrów czy też kilometra, bez zadyszki i robienia przerwy co kilkanaście sekund, najpewniej nie poradzisz sobie w tej pracy. Kolejną kwestią jest nienaganna opinia. To również tyczy się pracy policjanta. W końcu jak ktoś ma traktować cię z należytym szacunkiem, jeśli w swoim życiu narobiłeś wielu głupot i opinia o twojej osobie w mieście, w którym służysz, jest raczej nieprzychylna?

Ile zarabia się w straży miejskiej
fot.unsplash.com

Ile zarabia strażnik miejski? Zarobki straży miejskiej

Co jednak z zarobkami straży miejskiej? Skorzystaliśmy z raportu przygotowanego przez portal Wynagrodzenia.pl. Według ich danych strażnik miejski zarabia w skali miesiąca 3 590 złotych brutto, co netto daje kwotę 2 619 złotych. Co drugi strażnik miejski otrzymuje pensję od 3 250 PLN do 4 490 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych strażników miejskich zarabia poniżej 3 250 PLN brutto. Na zarobki powyżej 4 490 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych strażników miejskich. Oczywiście zarobki zależne są od stażu pracy, wykształcenia, wielkości firmy, województwa itp.