fot.unsplash.com

Chciałbyś wstąpić do wojska, a raczej do żandarmerii wojskowej? Nie jest to prosty proces, ale spokojnie. Z tego artykułu dowiesz się jak wygląda praca w żandarmerii wojskowej, jak dostać się do tej służby, jakie wymogi musisz spełniać, jak wygląda proces kwalifikacyjny. Zaciekawiony? No to czytaj dalej!

Czym tak naprawdę zajmuje się żandarmeria wojskowa? Obowiązki żandarmerii wojskowej

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Art. 4.
1. Zadaniami Żandarmerii Wojskowej są:
1) zapewnianie przestrzegania dyscypliny wojskowej,
2) ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych,
3) ochranianie życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zamachami naruszającymi te dobra,
4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń, w tym skarbowych, popełnionych
przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2, ujawnianie i ściganie ich sprawców oraz ujawnianie i zabezpieczanie dowodów tych przestępstw i wykroczeń,
5) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez osoby, o których
mowa w art. 3 ust. 2, oraz innym zjawiskom patologicznym, a w szczególności: alkoholizmowi i narkomanii w Siłach Zbrojnych,
6) współdziałanie z polskimi oraz zagranicznymi organami i służbami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz policjami
wojskowymi,
7) zwalczanie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidowanie ich skutków oraz czynne uczestniczenie w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych i humanitarnych, mających na celu ochronę życia i
zdrowia oraz mienia,
8) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach

Jak dostać się do żandarmerii wojskowej
fot.unsplash.com

Jakie warunki musisz spełniać, by służyć w Wojskach Obrony Terytorialnej?

  • posiadanie polskiego obywatelstwa
  • zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej
  • wiek co najmniej 18 lat
  • niekaranie za umyślnie spowodowane przestępstwo
  • brak pełnienia innego rodzaju czynnej służby wojskowej
  • brak przeznaczenia do służby zastępczej
  • brak nadanego przydziału kryzysowego
  • brak zwolnienia z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji, w czasie wojny lub na wypadek nadania innego przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego (np. w formie zbiorowej listy imiennej w wybranej jednostce).

Postępowanie kwalifikacyjne w procesie rekrutacji do żandarmerii wojskowej

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

Etap pierwszy – postępowanie wstępne

Złożenie wniosku o przyjęcie do służby lub pracy i wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej (wzór znajduje się na oficjalnej stronie internetowej ŻW). Następnie odbywasz wstępną rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną w celu sprawdzenia posiadania ustawowych kwalifikacji do służby lub pracy w Żandarmerii Wojskowej, ustalenia motywów złożenia wniosku oraz dotychczasowych osiągnięć w służbie lub pracy.

Etap drugi – testy i badania

Określenie przez Wojskową Komisję Lekarską zdolności do zawodowej służby wojskowej, testy sprawnościowe oraz językowe. Ten etap może być uzupełniony o przeprowadzenie testów i badań psychologicznych.

Jak dostać się do żandarmerii wojskowej
fot.unsplash.com

Etap trzeci – postępowanie sprawdzające

Postępowanie sprawdzające jest realizowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804).

Etap czwarty – rozmowa kwalifikacyjna

Zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą propozycji objęcia stanowiska Żandarmerii Wojskowej. Gotowe.

Teraz już tak naprawdę zostaje ci podpisanie umowy i rozpoczęcie swojej służby. Pamiętaj, że zakładając na siebie mundur automatycznie reprezentujesz nasz kraj. Choć praca w żandarmerii wojskowej z pewnością nie jest łatwa i będziesz narażał nie tylko swoje zdrowie, ale także i życie, a dodatkowo odczujesz z pewnością cały ten stres i odpowiedzialność, która spoczywa na twoich barkach, jeśli podejdziesz do tego w odpowiedni sposób, z pewnością sobie poradzisz ze wszystkim. Powodzenia.