fot.unsplash.com

Choć bankier może kojarzyć się z bankomatem, to tak naprawdę, kiedy mówimy o bankierze mówimy o osobie, która zajmuje się operacjami pieniężnymi i tak, pracuje w banku. Pod tym jednym słowem kryje się po prostu pracownik banku, który zajmuje się tzw. operacjami biernymi (np. przyjmowanie wkładów pieniężnych od klientów) oraz operacjami usługowymi, czyli wszystko to, co bankowiec robi na zlecenie klienta lub swojego pracodawcy.

Jak zostać bankierem?

Pierwsza odpowiedź, jaka pojawia się w głowie, gdy ktoś zdaje to pytanie jest prosta. Idź na studia związane z bankowością i finansami, a później wszystko potoczy się samo. Choć jest to jakieś wyjście to należy pamiętać, że współcześnie bankierem może zostać również osoba, która związała się ze studiami humanistycznymi. Wynika to z wymogów, które stawiane są pracownikom. I to, że ktoś jest humanistą nie oznacza, że nie potrafi logicznie myśleć, czy dokonać jakiejś szczegółowej analizy.

Jednak najprostsza droga to i tak ta, o której napisałem na początku, czyli studia na przykład na akademii ekonomicznej. Tam możecie szukać specjalizacji bankowość, finanse etc. Uczelniami, które od lat kształcą najlepszych w tej dziedzinie jest na przykład warszawska SGH czy Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, która w ubiegłym roku zajęła pierwsze miejsce wśród szkół ekonomicznych w rankingu przygotowywanym przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita.

Jak zostać bankierem
fot.unsplash.com

W trakcie studiów ważne są praktyki, które można załatwić na własną rękę lub z pomocą uczelni – tu często pomocą służą te niepaństwowe, które banki traktują jak partnerów biznesowych. Pracę jako bankowiec można znaleźć, podobnie jak praktyki, już w trakcie studiów, a niektórzy muszą czekać aż do ich końca. Ważne jest to, że wielu ze studiujących ostatecznie trafia przede wszystkim do finansów. Wszystko przez to, że banki mają ograniczoną liczbę etatów i mniejsze pole manewru jeżeli chodzi o „odświeżanie” kadry.

Na czym polega praca bankiera i kto to jest?

Bankier to pracownik banku, który zajmuje się operacjami pieniężnymi. Jego praca polega na wykonywaniu różnorodnych czynności związanych z prowadzeniem i obsługą rachunków bankowych, zarówno wśród osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Celem jego pracy jest m.in. pozyskiwanie środków pieniężnych zarówno w złotych jak i w walutach obcych, a także opracowywanie takich projektów nowych usług bankowych oraz zasad prowadzenia rachunków, aby pogodzić interes banku z potrzebami i oczekiwaniami klientów.

Jak zostać bankierem
fot.unsplash.com

Bankier może wykonywać bardzo zróżnicowane czynności bankowe w zależności od tego, jaki posiada stopień specjalizacji oraz na jakim poziomie organizacyjnym struktury bankowej umiejscowione jest jego stanowisko. Jego zakres obowiązków może być różny w zależności od wewnętrznych zasad i przepisów obowiązujących w danym banku. Nowoczesny bankier czy finansista ma do dyspozycji bardzo wiele dziedzin i narzędzi ery pieniądza elektronicznego: od klasycznych usług bankowych (konta, kredyty), przez inwestowanie pieniędzy banku (w funduszach, ubezpieczeniach czy na giełdzie), po wymyślanie nowych usług finansowych dla firm i osób prywatnych. Niezależnie od miejsca zatrudnienia jego zadaniem jest udzielanie klientowi wszelkich niezbędnych informacji oraz rzetelna i sumienna obsługa petenta.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułIle zarabia bankier?
Następny artykułJak zostać dekarzem?