Ile zarabia inspektor ruchu drogowego
fot.wikipedia.org

Celem działania Inspekcji Transportu Drogowego jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałanie degradacji dróg, oddziaływanie na przedsiębiorców w celu przestrzegania przez nich prawa, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym, eliminowanie patologicznych zjawisk w transporcie drogowym. Pisaliśmy już o tym jak wygląda praca inspektora, a także poruszaliśmy kwestię skomplikowanej rekrutacji. Czy to wszystko wynagrodzi ci pensja? Ile właściwie zarabia inspektor ruchu drogowego? 

Praca w służbach mundurowych – wynagrodzenie a poświęcenie. Czy to się opłaca?

W teorii służby mundurowe powinny otrzymywać godziwe wynagrodzenie w końcu każdy z nich ryzykuje nie tylko swoim zdrowiem, ale także i życiem. Ciężko wyobrazić sobie świat bez tych służb, zwyczajnie zapanowałby totalny chaos. Osoby, które decydują się ubrać w mundur i pełnić służbę muszą zdawać sobie sprawę z obowiązku, jaki na nich momentalnie spada. Są w końcu odpowiedzialni za ludzi w naszym kraju.

Oczywiście wobec tych zawodów panuje sporo kontrowersji. Wynika to oczywiście z tego, że policjant kojarzy nam się z mandatem, ochotnicza straż pożarna z imprezami na remizie, straż miejska ze spisywaniem wszystkich za piwo w parku, a straż graniczna za czepianie się o każde głupoty. Choć bywa to irytujące, musimy pamiętać, że szacunek należy się każdemu, niezależnie od tego, w jakim zawodzie ta osoba pracuje. Jeśli chcesz pracować jako inspektor transportu drogowego, czytaj dalej.

Ile zarabia inspektor ruchu drogowego
fot.unsplash.com

Uprawnienia inspektorów transportu drogowego – czym oni się zajmują?

Uprawnienia inspektorów upoważniają ich do zatrzymania kierowcy, który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w stosunku do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, który naruszył przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania tego naruszenia przy użyciu przyrządów kontrolno-pomiarowych lub przenośnych czy zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących, który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie jego bezpieczeństwa, który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia w Inspekcji Transportu Drogowego

Wydatki Inspekcji Transportu Drogowego są realizowane w części 39 budżetu państwa – Transport. W 2018 wydatki ITD wyniosły 140,73 mln zł, a dochody 63,6 mln zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 817 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 5898 zł. W ustawie budżetowej na 2019 wydatki ITD zaplanowano w wysokości 166,44 mln.

Dane pochodzą ze strony wikipedia.org

Ile zarabia inspektor transportu drogowego?

Wynagrodzenie na stanowisku inspektora transportu drogowego jest zależne od rodzaju umowy, wieku pracownika (np. poniżej 26 roku życia) ale także i lokalizacji miejsca pracy. Najwięcej na stanowisku Inspektor transportu drogowego zarabia się w województwie mazowieckim, w Warszawie. Prowadzi ona w klasyfikacji wysokości zarobków w Polsce.

Według portalu howmany.eu doświadczony specjalista na stanowisku Inspektor transportu drogowego otrzymuje średnio 2700 zł brutto. Minimalna deklarowana kwota pensji brutto to 2200 złotych, a maksymalna deklarowana kwota pensji brutto to 3500 złotych.

Ile zarabia inspektor ruchu drogowego
fot.unsplash.com

Dla porównania serwis Wynagrodzenia.pl w swoim raporcie przedstawił, że miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) na tym stanowisku wynosi 4 320 złotych brutto, co daje kwotę 3 133 złotych netto. Co drugi inspektor transportu drogowego otrzymuje pensję od 3 490 złotych do 5 110 złotych. 25% najgorzej wynagradzanych inspektorów transportu drogowego zarabia poniżej 3 490 złotych brutto. Na zarobki powyżej 5 110 złotych brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych inspektorów transportu drogowego.